Napsali o nás

Stavba roku Libereckého kraje - 13. ročník

Sedlák, Jan: Kristiánov opraví odborníci. Jablonecký deník.cz, 30.1.2016

Kreidlová, Martina: Ze života hospiců: Dobročinná aukce obrazů. Rovnováha, 2016, s. 5

Kreidlová, Martina: Aukce Galerie Gema, Hospic Anežky České, 9. 5.2016

Daníček, Jiří: Restauráror je tvůrce: S Tomášem Raflem o židovských památkách a restaurování vůbec. Roš Chodeš: Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, roč. 75, č. 10, 2013, s. 6 - 8.

ČT 24: Část Strahovské knihovny prochází rekonstrukcí. Poprvé od 18. století. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/60757-cast-strahovske-knihovny-prochazi-rekonstrukci-poprve-od-18-stoleti/

Ministerstvo kultury ČR: Filosofický sál je krásný! http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/filosoficky-sal-je-krasny!-77834/

Redakce Portálu hl. m. Prahy: Další sál na Strahově se rekonstruuje. http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/pamatky/dalsi_sal_na_strahove_se_rekonstruuje.html

Kotlík Petr - Kotlíková Olga: Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny, STOP-Společnost pro technologie ochrany památek, sv. 13, č. 3 (2011)

Almavi ©: Rekonstrukce Národního památníku na Vítkově. http://www.earch.cz/clanek/1097-rekonstrukce-narodniho-pamatniku-na-vitkove.aspx

Šantavý Tomáš, Šedina Tomáš: Návrat Národního památníku. http://www.casopisstavebnictvi.cz/navrat-narodniho-pamatniku_N2975

Oficiální webové stránky Městské části Praha 3: Tisková konference při příležitosti otevření zrekonstruovaného Národního památníku na Vítkově (23.10. 2009). http://www.praha3.cz/kultura-a-volny-cas/dalsi-akce/vitkov.html

Blahota Jiří: Produkty REMMERS v rukou restaurátorů Gema Art Group a. s. RESTAUROVÁNÍ BAROKNÍHO MOSTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU. http://www.revuekamen.cz/most-zdar.htm

Tiskové oddělení NPÚ: Mimořádný nález gotických tvarovek v poutním kostele na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou. http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/edicni-cinnost-npu/odborne-clanky/odborne-clanky-2005/vyzkumy-pamatek/zdar-nad-sazavou/

Tiskové oddělení NPÚ: Dokončení oprav výzdoby kopule kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO. http://www.npu.cz/news/2786-n/

ČTK: Irácká kultura dostane 10 milionů korun. http://kultura.idnes.cz/iracka-kultura-dostane-10-milionu-korun-dyl-/vytvarne-umeni.aspx?c=A040730_091251_vytvarneum_gra

Blahota, Jiří: GEMA ART GROUP a. s. Restaurátorské práce v povodí řek Eufrat a Tigris, Revue Kámen http://www.revuekamen.cz/gema_art_group.htm

Národní archiv: Zpráva ze služební cesty do Irácké republiky. http://www.nacr.cz/Z-Files/sc2006-20.pdf

Velvyslanectví České republiky v Bagdádu: Spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury. http://www.mzv.cz/baghdad/cz/kultura/index.html

Houska, Miroslav: Češi pracují na projektu UNESCO v Iráku. Bulletin Společnosti česko-arabské, s. 24, http://www.czech-arab.org/bulletin/48.pdf

Ďoubal, Jakub: Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003 – 2011, Zprávy památkové péče, r. 71,2011, č.4, s. 261 – 265, http://www.npu.cz/download/1321956847/11-11-21-ZPP-04-11-Doubal.pdf

Pospíšil Aleš – Krobová Adriana: Stavební proměny chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/prof-jiri-fajt-pres-zemedelstvi-k-umeni--1082609

Český rozhlas Region: Svatá Barbora měla za pět minut dvanáct. http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/135099

Fundová, Dagmar: Příprava celkové obnovy chrámu svaté Barbory ve městě Kutná Hora. Časopis stavebnictví č. 9, r. 2007 http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=350

10 hvězd: Revitalizace židovských památek v České republice. http://10hvezd.cz/aktualit

Blahota,Jiří: Restaurování a konzervace žulových, vápencových a pískovcových prvků. Revue Kámen. http://www.revuekamen.cz/remmers-koruna-brno.htm

Zídková Anna Barbora: Gočárovy domky. Časopis stavebnictví, č.6-7. r. 2011 http://www.casopisstavebnictvi.cz/gocarovy-domky_N4445

Tiskové oddělení NPÚ: Převzetí restaurovaného historického nábytku z Vídeňského Hofburgu a Schönbrunnu pracovníky NPÚ. http://www.npu.cz/news/1546-n/

Tiskové oddělení NPÚ: Nové publikace z oblasti památkové péče, http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/publikace-a-dokumenty/nove-publikace/2006/2006-12/

České muzeum výtvarných umění: Rekonstrukce Jezuitské koleje. http://www.cmvu.cz/cz-k25-5/

Restaurátorské práce v areálu Valdštejnského paláce, časopis Senát, 2/2000

Cena Europy Nostry pro Valdštejnský palác, časopis Senát, 3/2003

Zastupitelský úřad ČR v Paříži, Projekt  09/4