Galerie Gema

Společnost GEMA ART GROUP a.s. dlouhá léta provozovala Galerii Gema a nakladatelství Gema Art, jejichž činnost byla úzce provázána s restaurátorskou oblastí (restaurování uměleckých děl, restaurátorské průzkumy, odborné zpracování a následné knižní zpracování restaurátorských zakázek a oborových výzkumů etc.). V roce 2009 vznikla samostatná společnost Galerie Gema s.r.o., která převzala dobře rozběhnutou galerijní štafetu, a hrdě se hlásí k odkazu GEMA ART GROUP a.s.

www.gemagalerie.cz


Odborná literatura

Kol. autorů. Brána vědění, Filosofický sál Strahovské knihovny. 1. vydání. Praha: Gema Art, 2010. 100 s. ISBN 978-80-904575-0-8.

SEVERA, Petr. Císařský nábytek a jeho restaurování. 1. vyd. Praha: Gema Art, 2006. 144 s. ISBN 80-86087-75-3.

Kol. autorů. Zastupitelský úřad v Paříži: rekonstrukce objektu. 1. vyd. Praha: Gema Art, 2003. 52 s. ISBN 80-86087-54-9.

MAKEŠ, František. Poškození kulturních památek plísněmi. 1. vyd. Praha: Gema Art, 2003. 52 s. ISBN 80-86087-4.

Kol. autorů. Valdštejnský palác v Praze. 1. vyd. Praha: Gema Art, 2002. 518 s. ISBN 80-86087-37-9.

Kol. autorů. Letem českým světem: obraz proměny českých zeí v odstupu století. 1. vyd. Praha: Gema Art, 1999. 672 s. ISBN 80-900903-6-2.

ŠRONĚK, Michal - HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava. Gloria et miseria 1618 - 1648, Praha v době třicetileté války. 1. vydání. Praha: Gema Art/Gallery spol. s.r.o., 1998. 279 s. ISBN 80-900903-6-2.

EDEL, Tomáš - ROYT, Jan - BROŽ, Radek. Příběh gotické šablony. 1. vyd. Praha: Gema Art, 1997. 100 s. ISBN 80-901 425-8-3.

 

  Valdštejnský palác v Praze, nakladatelství Gema Art, 2002 František Makeš: Poškození kulturních památek plísněmi, nakladatelství Gema Art, 2003 Zastupitelský úřad ČR v Paříži: rekonstrukce objektu, nakladatelství Gema Art, 2005 Císařský nábytek a jeho restaurování, nakladatelství Gema Art, 2006 Jiří Sopko- Monografie, nakladatelství Gema Art, 2007 Ivan Ouhel - Monografie, nakladatelství Gema Art, 2009