Profil společnosti

valdstejnsky-palackaple-v-chebukostel-sv-jana-nepomuckeho-na-zelene-horezastupitelsky-urad-v-parizi- mramorovy-sal
realizované referenční zakázky

 Naší filozofií je přistupovat ke každé památce individuálně, plně respektovat a zachovávat její stavebněhistorický styl a uměleckou hodnotu.

V oblasti záchrany a obnovy památek působíme již od roku 1990. V průběhu těchto let jsme si díky profesionalitě a kvalitě odvedených prací vybudovali v tomto oboru nezastupitelnou pozici. Současnou hlavní náplní práce jsou restaurátorské a kompletní stavební práce na památkově chráněných objektech. Bohaté zkušenosti a trvalá spolupráce s vynikajícími restaurátory, držiteli licence Ministerstva kultury České republiky, a odborníky z příbuzných oborů umožňují vytvářet v rámci skupiny maximálně efektivní způsob systematizace zakázek, který citlivě zohledňuje a optimalizuje vstupní parametry každé zakázky. Díky tomu jsme schopni dynamicky reagovat na problémy a změny, které mnohdy vyvstanou až v průběhu realizace. Kromě profesionálně odvedené práce na památkových objektech, dále zajišťujeme zpracování restaurátorských průzkumů, konkrétní laboratorní testy a analýzy nezbytné pro provedení prací co nejšetrnějším způsobem. Při realizaci projektů spolupracujeme jak s Národním památkovým ústavem, tak se zahraničními odbornými institucemi.

 

Během mnohaletého působení se GEMA ART GROUP podílela na celé řadě prestižních zakázek, mimo jiné pro Kancelář prezidenta republiky, Senát Parlamentu ČR, Národní muzeum, Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Pražskou informační službu či Univerzitu Karlovu. Z rozsáhlejších projektů, které probíhaly pod záštitou společnosti, lze zmínit restaurátorské práce na Obecním domě v Praze, katedrále sv. Víta, Památníku na Vítkově, Poutním kostele Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, zámku Nelahozeves nebo Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Na přelomu tisíciletí se naše společnost výrazněji etablovala také v zahraničí. Zakázky vedené našimi odborníky byly realizovány ve Francii, Irsku, USA a zejména v Iráku. GEMA ART GROUP se stala realizátorem vládní pomoci České republiky v rámci poválečné obnovy Iráku pro oblast zachování iráckého kulturního dědictví. Dále se podílela na projektu Evropské unie pro záchranu cenných památek v Jordánsku a Sýrii a jako mimořádně významné zahraniční zakázky lze zmínit i obnovu rezidence The Lyons Demense v Irsku či restaurátorské práce na rezidenci Americké ambasády v Praze.

O vysoké úrovni odvedené práce svědčí získané ocenění Europa Nostra. Mezinárodní organizace založená v roce 1963 každoročně udílí tuto cenu za ochranu kulturního dědictví. Prestižní ocenění Europa Nostra Award jsme získali za rekonstrukci areálu Valdštejnského paláce, čestnou medaili (Medal of Honour) za příkladné restaurování zámku Kynžvart. Z grantu Europa Nostra byl realizován Projekt záchrany Trnkovy vily na pražské Kampě a restaurování sgrafitových omítek na zámku Nelahozeves. V uplynulých letech jsme shromáždili i četné zkušenosti z oblasti záchrany památek pod záštitou organizace UNESCO nebo v rámci programu EU Phare. V roce 2016 získalo sdružení firem HOCHTIEF - GEMA ART GROUP prestižní titul Stavba roku 2016 a Cenu Ministerstva kultury České republiky za stavbu s památkovou ochranou. Ocenění byla získána za projekt realizace obnovy NKP Hospital Kuks, který probíhal v letech 2013 až 2015.

V roce 2014 došlo k fúzi se společností DISTAV Construction a.s., jako zanikající společností, a GEMA ART GROUP a.s., jako společností nástupnickou. Na GEMA ART GROUP a.s. tak přešlo veškeré jmění společnosti DISTAV Construction a.s. včetně všech závazků a pohledávek.

V souvislosti s fúzí společnost v současné době rozšiřuje náplň své činnosti také na vodohospodářské stavby.

GEMA ART GROUP a.s. má implementovaný a certifikovaný integrovaný systém řízení, který je v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN OHSAS 18001.

Reference ke stažení - formát PDF

Obnova hospodářského dvora kláštera v Plasích, 2014 - 2015

Obnova NKP Hospital Kuks, 2013 - 2015

Machoňova pasáž, Pardubice, 2011 - 2013

Květná zahrada v Kroměříži, 2012 - 2014

Městské lázně v Liberci - revitalizace městských lázní na galerii, Liberec, 2011 - 2013

Gočárovy domky v Zoologické zahradě hlavního města Prahy, Praha - Trója, 2010

Filozofický sál Strahovského kláštera, Praha - Strahov, 2009 - 2010

Bílkova vila, Praha - Hradčany, 2008 - 2010

Svatý Kopeček u Olomouce, 2007 - 2010

Národní památník na Vítkově, Praha, 2007 - 2009

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, 2003 - 2012

 Zastupitelský úřad České republiky v Paříži. Rekonstrukce objektu, 2002 - 2004