Naši zaměstnanci

Barbora klimsova
Mgr. Barbora Klimšová, statutární ředitelka


Narozena v Ostravě roku 1980. Na Ostravské univerzitě absolvovala bakalářské studium oboru aplikovaná informatika a následně magisterské studium téhož oboru na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Další vzdělání získala absolvováním odborných kurzů především v oblasti ekologie a bezpečnosti práce.
Ve společnosti GEMA ART GROUP a.s. působí nebo jinak spolupracuje od roku 2004, především v oblasti certifikovaných systémů kvality, ekologie, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací.
Další praxi získala při vedení obchodních korporací, kdy v letech 2011 – 2014 vedla stavební společnost a od roku 2014 působí ve vedení odpadové a ekologické společnosti.

 

 

 

justa formal


Ing. Petr Justa, ředitel zahraničních projektů
                

Narozen v Mostě roku 1955. Vystudoval Ústav chemické technologie restaurování památek se specializací restaurování kamene na VŠCHT v Praze, kterou absolvoval v roce 1981. O šest let později absolvoval kurz „Vědecké principy konzervace" (ICCROM, Řím, Itálie), v letech 1989-1992 následovaly další odborné stáže ve Velké Británii (Institute of Archaeology, University of London), Itálii (ICCROM) a v Japonsku (Tokyo National Research Institute of Cultural Property, Tokyo).
Do roku 1992 pracoval jako vedoucí Konzervačních laboratoří a Konzervačního ozařovacího pracoviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Od roku 1992 působí jako samostatný restaurátor a technolog v oboru restaurování kamene a štuku s licencí Ministerstva kultury ČR.
Petr Justa je spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Správní rady Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Od roku 2005 přecházejí studijní programy institutu pod Fakultu restaurování Univerzity Pardubice. V letech 2009 až 2013 působil na tamní fakultě jako proděkan pro vnější vztahy a výzkum.
Ve společnosti GEMA ART pracuje již od roku 1998. V roce 2004 byl jmenován ředitelem zahraničních projektů GEMA ART GROUP a.s., vede pobočku společnosti v iráckém Erbilu. Spolupracuje na výzkumných a restaurátorských projektech EU, WMF, US Government, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva kultury ČR a dalších, specializuje se na restaurátorské projekty pod hlavičkou UNESCO na Středním východě.
Od r. 2010 současně spolupracuje s Institutem kulturního dědictví v Iráku, a to pod hlavičkou Institute of Global Studies, University of Delaware, USA. Autorem cca 40 odborných publikací.

 houska
Mgr. Miroslav
Houska, vedoucí zahraničních projektů pro Blízký východ


Narozen v Praze roku 1952. V Ústředí uměleckých řemesel Praha se vyučil v roce 1970 uměleckým pasířem, a v oboru pracoval 13 let, včetně roční stáže v Egyptě (Chán al-Chalíli). Na FF UK vystudoval arabský jazyk a orientalistiku. Absolvoval letní studia arabského jazyka na Institut Bourguiba des Langues Vivantes (1981) v Tunisku a po promoci na FF UK v roce 1983 byl redaktorem arabské redakce Zahraničního vysílání Československého rozhlasu. V letech 1989 - 1992, působil jako překladatel a starší ekonom společnosti Strojexport na stavebních projektech v Libyi. Od roku 1993 pracuje ve svobodném povolání, které umožňuje spojení jak původní profese uměleckého řemeslníka, tak i specialisty na země Blízkého východu a severní Afriky.
Od ledna 2007 působí ve společnosti GEMA ART GROUP a.s. ve funkci vedoucího zahraničních projektů pro Blízký východ a severní Afriku, kde využívá dlouholeté pracovní zkušenosti s realizací projektů v tomto teritoriu.


 

Drossler-foto 
Ing. Jan Drössler, stavbyvedoucí

Narozen v Praze roku 1967. Vystudoval Stavební fakultu na ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, později absolvoval rozdílové zkoušky a autorizaci v oboru pozemní stavby. Další praxi získal ve společnosti METROSTAV, divize 9 – specializace na pozemní stavby, včetně rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů.
V GEMA ART GROUP a.s. pracuje od roku 2009. Významnými projekty, na nichž Ing. Jan Drӧssler participoval, jsou rekonstrukce Národního památníku na Vítkově (2009), obnova soch nacházejících se na atice pražské Invalidovny (2009-2010), obnova vnějšího pláště horního hradu v Bečově nad Teplou (2010 – 2013), celková rekonstrukce klasicistní Salla Terreny na Popelce v Praze (2010). Největším projektem v rámci působení ve společnosti GEMA ART GROUP byla Revitalizace židovských památek v České republice (Plzeň, Nová Cerekev, Polná u Jihlavy, Březnice). Součástí bylo též komplexní dodávky a realizace muzejních expozic (2011 – 2014). Hlavním projektem, na kterém se Ing. Drӧssler nyní podílí, je obnova obvodového pláště barokního kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

 

 

zezula3


Bc. David Zezula, stavbyvedoucí

Narozen v Krnově. V letech 1987 až 1991 absolvoval studia na Střední průmyslové škole stavební v Opavě, poté v letech 2006 až 2009 bakalářský obor na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Další vzdělání získal na absolvovaném kurzu Památková péče (2007 až 2008).
Ve společnosti GEMA ART GROUP a.s. pracuje od roku 2005. Mezi významné projekty, na nichž se podílel, patří restaurování císařského nábytku na rakouských zámcích Schӧnbrunn a Hofburg (2006), Vzdělávací centrum Na Karmeli v Mladé Boleslavi (2005-2007), obnova fasády zámku v Brandýse nad Labem (2008), rekonstrukce Národního památníku na Vítkově (2007-2009). K nejrozsáhlejším projektům nepochybně náleží Revitalizace židovských památek v České republice: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, Boskovice, Mikulov a Krnov, včetně komplexní dodávky a realizace muzejních expozic (2011-2014).

 

 

 

kuera foto

  Jan Kučera, stavbyvedoucí

Narozen v Praze v r. 1963, má středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví, dále absolvoval kurz památkové péče pořádané NPÚ. Od roku 1988 působí jako kamenosochař, pracoval mimo jiné na rekonstrukci pláště Týnského chrámu v Praze či na zhotovení replik renesančních kamenných prvků Starého opatství ve Žďáru nad Sázavou. Jako stavbyvedoucí rekonstruoval v l. 1991 – 1995 část opěrného systému chrámu sv Bartoloměje v Kolíně, podílel se na rekonstrukci parlamentních budov na Malé Straně. Zabývá se vytvářením replik a kopií soch (např. spolupráce na zhotovení kopie sousoší sv. Ludmily na Karlově mostě v Praze, kopie plastiky anděla na sousoší sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě v Písku). Pro společnost GEMA ART GROUP a.s. pracuje již od roku 1999. Mezi nejvýraznější zakázky patřilo restaurování pláště budovy Ministerstva průmyslu a obchodu, rekonstrukce Trnkovy vily na Kampě, restaurátorské práce na plášti budovy Kolowratského paláce. rekonstrukční práce na Národním památníku na Vítkově. V roce 2007 navrhl technologický postup a provedl transfer částí gotického zdiva v klášteře sv.Tomáše na Malé straně. Po V letech 2009-2010 se výrazným způsobem podílel na restaurování Filozofického sálu Strahovského kláštera.  V současné době řídí restaurátorské a uměleckořemeslné práce na rekonstrukci pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.


...připravujeme...