Rekonstrukce stávající opěrné stěny Velvyslanectví USA, Praha - Malá Strana

Zahájeny práce na rekonstrukci ohradního historického zdiva dělící velvyslanectví USA od petřínského parku. Palác Colloredovský (Schönbornský) vznikal jako zásadní raně barokní přestavba v letech 1643–56, upravená v roce 1715 snad Janem Blažejem Santini-Aichlem.

Číst dál...

Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6

V důsledku povodní v roce 2013 došlo k poškození objektu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, zejména podzemních provozních prostor čistírny a jejího vybavení, součástí a příslušenství. Práce jsou realizovány v programu „Záchrany a obnovy kulturních památek poškozených živelnými pohromami".

Číst dál...

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Muzeum zaměřené na lidové stavby bylo ve středočeské Kouřimi založeno roku 1972. Původně se mělo jednat o skanzen lidové architektury zaměřený na oblasti Posázaví a Podblanicka, o pár let se však zájem rozšířil na celé Čechy a částečně i Moravu. Řada lidových památek však přesto nebyla v muzeu z kapacitních, finančních a časových důvodů postavena.

Číst dál...

Klementinum, Praha - Staré Město

Společnost spolupracuje na další části revitalizace barokního komplexu Klementina, která probíhá v letech 2009 - 2016, a skládá se z celkem čtyř etap. Odborníci z řad GEMA ART GROUP a.s. se již v roce 2011 podíleli na restaurování umělých mramorů a kovových prvků v reprezentativních prostorách Barokního knihovního sálu Zrcadlové kaple. Více naleznete ZDE.
V roce 2013 bylo, na základě proběhnuvších odborných průzkumů, vypracováno několik restaurátorských záměrů zacílených na obnovu historických dveří ze 17. a 18. století, záchranu fasády Révového nádvoří, na níž je nutné zastavit pokračující degradaci omítkových ploch a říms. Restaurátoři dále provedli odborný průzkum nástěnné malby ve druhém nadzemním patře a průzkum barokních soch archandělů Michaela, Rafaela, sv. Aloise Gonzaga a sv. Stanislava Kostky. V současné době probíhá vlastní realizace restaurátorských prací.

Číst dál...

Knihovna Strahovského kláštera - vybudování nového vstupu a úprava depozitářů, Praha - Strahov

GEMA ART GROUP a. s. se již od roku 2009 výrazně podílí na projektu „Rekonstrukce Strahovské knihovny". V rámci předchozích úprav zajišťovala veškeré zásahy spojené s restaurováním nástropní malby „Duchovní vývoj lidstva", obnovu mobiliáře a parketové podlahy v prostorách Filozofického sálu Strahovského kláštera. Tyto práce byly ukončeny v prosinci loňského roku (2010). V současné době se chystá úprava nového vstupu do Strahovské knihovny a zejména rekonstrukce knihovních depozitářů. 

Číst dál...