Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu, Irák

Erbilská citadela je výjimečným příkladem historické městské zástavby, která se vyvíjela na umělém valu (tell) tvořeném pozoruhodnými vrstvami osídlení, které lze datovat od 5. tisíciletí před naším letopočtem. Význam tohoto tellu, spočívá v tom, že byl svědkem dávné historie vzniku a formování tohoto místa, které probíhá dodnes. Erbilská citadela je již od druhé poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem uváděna v historických pramenech, s kontinuitou jména jako: Irbilum, Urbilum, Arbail, Arbela, Arbil, Erbil, či v kurdštině Hawler, které dokládají starověkost tohoto města.

Číst dál...

ND – Rekonstrukce a zateplení střešního pláště historické budovy Stavovského divadla – Rekonstrukce balkónů, Praha

Dnes užívanému názvu Stavovské divadlo, předcházelo několik pojmenování. Původně byl užíván název Hraběcí Nosticovo divadlo, nebo pouze Nosticovo divadlo, podle svého zakladatele, poté v letech socialismu, byl používán název Tylovo divadlo.

Číst dál...

Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6

V důsledku povodní v roce 2013 došlo k poškození objektu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, zejména podzemních provozních prostor čistírny a jejího vybavení, součástí a příslušenství. Práce jsou realizovány v programu „Záchrany a obnovy kulturních památek poškozených živelnými pohromami".

Číst dál...

Zajištění barokních hradeb (bastionů) na stavbě 9515 Myslbekova – Prašný most, Praha

GEMA ART AGROUP a.s. provádí záchranné a restaurátorské práce na zajištění barokních hradeb nad vyústěním tunelu Blanka v úseku Myslbekova - Prašný most, v Praze 6. Práce byly zahájeny po dokončení výstavby tunelového komplexu a otevření tunelu veřejnosti.

Číst dál...

Údržbové práce, hrad Žebrák

Předmětem této akce bylo provedení záchranných údržbových prací na hradebním zdivu státního hradu Žebrák. Hrad založil ve druhé polovině 13. století Oldřich Zajíc z Valdeka u důležité obchodní stezky z Prahy do Bavorska.

Číst dál...

Malostranský hřbitov v Praze – obnova areálu

Neobyčejný hřbitov opředený řadou pověstí se nachází u frekventované Plzeňské ulice, na samém rozhraní Smíchova a Košíř. Přízvisko „Malostranský" získal z prostého důvodu: pohřbívali se zde, po nějaký čas, zejména nebožtíci z Malé Strany.
Místo představuje v této oblasti vzácnou enklávu zeleně a klidu. Pro veřejnost byl hřbitov od roku 2001 nepřístupný. Důvodem byl především jeho tristní stav a vandalismus. Změny nastaly na popud občanského sdružení Malostranský hřbitov, Klubu za starou Prahu a Správy pražských hřbitovů. Díky snahám obyvatel i úředníků se podařilo získat mnohamilionovou finanční podporu na kompletní revitalizaci Malostranského hřbitova, dotace pochází z operačního programu Evropské unie – Konkurenceschopnost.

Číst dál...

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Muzeum zaměřené na lidové stavby bylo ve středočeské Kouřimi založeno roku 1972. Původně se mělo jednat o skanzen lidové architektury zaměřený na oblasti Posázaví a Podblanicka, o pár let se však zájem rozšířil na celé Čechy a částečně i Moravu. Řada lidových památek však přesto nebyla v muzeu z kapacitních, finančních a časových důvodů postavena.

Číst dál...

Klementinum, Praha - Staré Město

Společnost spolupracuje na další části revitalizace barokního komplexu Klementina, která probíhá v letech 2009 - 2016, a skládá se z celkem čtyř etap. Odborníci z řad GEMA ART GROUP a.s. se již v roce 2011 podíleli na restaurování umělých mramorů a kovových prvků v reprezentativních prostorách Barokního knihovního sálu Zrcadlové kaple. Více naleznete ZDE.
V roce 2013 bylo, na základě proběhnuvších odborných průzkumů, vypracováno několik restaurátorských záměrů zacílených na obnovu historických dveří ze 17. a 18. století, záchranu fasády Révového nádvoří, na níž je nutné zastavit pokračující degradaci omítkových ploch a říms. Restaurátoři dále provedli odborný průzkum nástěnné malby ve druhém nadzemním patře a průzkum barokních soch archandělů Michaela, Rafaela, sv. Aloise Gonzaga a sv. Stanislava Kostky. V současné době probíhá vlastní realizace restaurátorských prací.

Číst dál...

Hrad Karlštejn – havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství

Národní památkový ústav provádí na státním hradu Karlštejn průběžné konzervátorské a záchranné práce. Tato národní památka má mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. V roce 1348 byl gotický hrad Karlštejn založen českým králem a římským císařem Karlem IV. Do hradeb Karlštejna byly uloženy královské poklady, zejména sbírky svatých relikvií a říšské korunovační klenoty. Společnost GEMA ART GROUP a.s. se na Karlštejně průběžně podílela na realizaci některých projektů.

Číst dál...

Knihovna Strahovského kláštera - vybudování nového vstupu a úprava depozitářů, Praha - Strahov

GEMA ART GROUP a. s. se již od roku 2009 výrazně podílí na projektu „Rekonstrukce Strahovské knihovny". V rámci předchozích úprav zajišťovala veškeré zásahy spojené s restaurováním nástropní malby „Duchovní vývoj lidstva", obnovu mobiliáře a parketové podlahy v prostorách Filozofického sálu Strahovského kláštera. Tyto práce byly ukončeny v prosinci loňského roku (2010). V současné době se chystá úprava nového vstupu do Strahovské knihovny a zejména rekonstrukce knihovních depozitářů. 

Číst dál...