Židovská synagoga, Krnov na Bruntálsku

 Krnov tab

Adresa:
Židovská synagoga, Soukenická/Barvířská ul. 83/28, 794 01 Krnov- Pod Bezručovým vrchem 
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a. s.
Realizace: 2011-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synagoga v Krnově na Bruntálsku je jedinou v historické podobě dochovanou synagogou v Moravsko-slezském kraji. Památka byla vystavěna dle projektu architekta Ernsta Latzela v roce 1871. Synagoga je unikátní svým architektonickým stylem, exteriér je vystavěn v novorománském slohu, zatímco interiér vychází z maurského stylu.

Tento stavební sloh původně vychází z islámské architektury Maurů, tedy severoafrických Arabů, kteří obývali Pyrenejský poloostrov v 8. až 15. století. Na území dnešního Španělska existovala v téže době také početná židovská komunita (tzv. sefardští židé), proto jsou prvky maurské architektury pro židovské stavitelství typické. Kromě synagogy v Krnově, jsou rysy maurského stylu patrné též u Španělské synagogy v Praze, Velké synagogy v Plzni nebo u dnes již neexistujících synagog v Jablonci nad Nisou či v Teplicích. Krnovské synagoze dominuje 22 metrů vysoké dvouvěží. Půdorys stavby je obdélný, objekt zakrývá sedlová střecha.
Synagoga v Krnově sloužila svému účelu až do roku 1938, kdy bylo pohraniční město připojeno k Říši, a památka obsazena německým Wehrmachtem. Od demolice synagogu zachránilo rychlé jednání místních, kteří stavbu před příchodem Němců přetvořili v městskou tržnici a odstranili veškeré judaistické symboly. Synagoga tak přečkala válku bez větší újmy. V dobách komunismu zde existovalo skladiště, od šedesátých let pobočka Státního okresního archivu Bruntál. Archiv byl z prostor vystěhován až po povodních v roce 1997. Židovská kultura se do synagogy vrátila po dílčí obnově v roce 2003.
Vzhledem k vysokému kulturně-historickému významu stavby byla památka zahrnuta do projektu Revitalizace židovských památek, který probíhá na deseti místech po celé České republice. Stavební, umělecko-řemeslnické a restaurátorské práce zajišťovala jako generální dodavatel právě společnost GEMA ART GROUP a.s.
Navzdory stavebním úpravám v letech 2003 až 2006 si památka žádala dalších odborných zásahů. Hlavními faktory, na něž se kladl zřetel, bylo odstranění problémů s vlhkostí spojených s povodněmi. Vlivem vlhkosti byly devastovány dřevěné podlahy, které se nevhodně vyměnily za betonové. Také fasáda byla v nižších partiích vlhká. Dřevěný záklopový strop z 19. století byl napaden dřevokazným hmyzem a plísněmi.
Zásahy zahrnovaly zejména truhlářské, kovářské, kamenické, sanační práce, instalaci nové hydroizolace, demontáž nepůvodní krytiny a obnovu krovu. Nutná byla též úprava pozemku okolo synagogy. Nové betonové podlahy byly nahrazeny vhodnějšími. Bourání betonových podlah v přízemí proběhlo pod dohledem archeologa. Součástí odborných prací byla též obnova původní podoby omítky a štuků na základě dochovaných historických fotografií. Již v roce 2004 byl proveden průzkum původní barevnosti, kdy byl zjištěn světle zelený odstín. Odborné zákroky se dále týkaly rekonstrukce původní malířské výzdoby. Vzhledem k tomu, že se původní mobiliář nedochoval, bylo nutné zhotovit kopie aron-ha-kodeš (schrána na Tóru) dle historických fotografií z roku 1871. Nepůvodní lavice ze zničené olomoucké synagogy a z evangelického kostela v Krnově pocházející z 19. století byly též předmětem restaurování.
Restaurátorské a stavební práce byly ukončeny v roce 2014. Po celkové rekonstrukci byla do prostor umístěna expozice „Židovští průmyslníci a vynálezci".

 FOTOGALERIE:


Exteriér synagogy v Krnově -stav před celkovou rekonstrukcí Fasáda - pohled na exteriér - stav před rekonstrukcí Východní část fasády - stav před rekonstrukcí Východní část fasády - stav před rekonstrukcí Pohled na část fasády Pohled na část fasády Fasáda - pohled na exteriér - stav před rekonstrukcí Pamětní deska na exteriéru synagogy Hlavní vchod do synagogy Supraporta nad hlavním vstupem do synagogy Sdružené podvojné okno - pohled na exteriér Okno synagogy - pohled z exteriéru Detail plastické dekorace na exteriéru synagogy Průběh prací v interiéru synagogy - obnova zdiva a desky podia Ineriér synagogy - pohled na ženské galerie Detail dřevěného sloupku Malovaný kazetový strop Sonda pro zjištění stavu nosných konstrukčních stropů

 

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY 13.6. 2014:

  Nově zhotovený Aron ha kodeš -dle dochovaných historických fotografií Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Ženská galerie Detail dřevěného sloupku - po restaurování Ústřední lustr Truimfální oblouk Věčné světlo Vitráž - stav po restaurování Detail kovaného zábradlí Chodba vedoucí na ženskou galerii a k expozici Výstavní místnost Výstavní místnost Zázemí pro pracovníky synagogy - pokladna Informační tabule k expozici Holandský oblouk Holandský oblouk - vstup na ženskou galerii k expozici Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Židovské melodie v úpravě pro 2 violoncella: Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek Jiří Hošek: hudební skladba na úvod Jan Stejskal, správce synagogy Slovo předsedy Federace židovských obcí v ČR - Petra Papouška Projev Jana Kindermanna, manažera projektu Deset hvězd Projev starostky Krnova Aleny Krušinové Slovo předsedy Občanského sdružení Krnovská synagoga - Petra Aharona Tesaře Tomáš Gideon Jokl z Izraele, pamětník Tomáš Gideon Jokl z Izraele, pamětník a překladatel Projev zástupce hlavního projektanta - Atelier Soukup: Jana Soukupa Proslov autora expozice Jana Dvořáka Projev autora expozice Jana Dvořáka Závěrečné hudební vystoupení Jiřího Hoška a Dominika Weiss Hoškové: David Popper: Suita pro dvě violoncella Hudební vystoupení Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové: David Popper: Suita pro dvě violoncella Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Slavnostní otevření synagogy - 13.6. 2014 Průčelí synagogy Celkový pohled na nově zrekonstruovanou synagogu Interiér je v maurském stylu - stav po restaurování a rekonstrukci Slavnostní otevření synagogy 13.6. 2014 Exteriér synagogy Supraporta - stav po rekonstrukci Informační tabule o rekonstrukci synagogy Informační tabule o Gema Art Group a.s.

 

 ČLÁNKY A VIDEA:

STRAMOVÁ, Anna: Rekonstrukce krnovské synagogy je dokončena. Bruntálský a krnovský deník, 16.6. 2014

ŠŤASTNÁ, Karolína: V Krnově se slavnostně otevřela nově zrekonstruovaná synagoga.Studio STA, 15.6. 2014

asi: Opravená synagoga v Krnově je novým centrem židovské kultury. ČT 24, 13.6. 2014

KUBA, František: Zrekonstruovaná synagoga se poprvé otevírá veřejnosti. Deník.cz, 12.6. 2014

KrnovX: Do opravené synagogy láká o víkendu řada akcí. Oficiální web města Krnova, 13.6. 2014

ama: První lidé zamířili do opravené krnovské synagogy. Zatím neoficiálně. Idnes.cz, 28.1. 2014

asi: Exotická krnovská synagoga byl opravena. ČT 24, 24.1. 2014

RADOVÁ, Markéta: Nahlédněte do synagogy v Krnově. Z omšelé památky se zrodila kráska. Idnes.cz, 13.1. 2014