Stará synagoga a dům šámese, Plzeň

 plzen tabulka

Adresa:
Stará synagoga a dům šámese, Smetanovy sady 80/5, Plzeň
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 


Stará synagoga u Smetanových sadů v Plzni byla vystavěna v letech 1858 – 1859 dle návrhů architektů Stelzera a Wiesnera. Jedná se o dvoupatrovou novorománskou stavbu s dřevěným zdobným interiérem. Mezi nejcennější součást mobiliáře patří aron– ha–kodeš (svatostánek pro židovskou Tóru) zdobený tordovanými sloupy po stranách a dřevěným baldachýnem navrchu. V roce 1995 byly prostory vyklizeny, interiér byl poté využíván pro výstavy a koncerty. Navzdory dílčím opravám provedeným v roce 2001 byl celkový stav synagogy natolik kritický, že byl objekt o dva roky později zapsán na seznam nejohroženějších nemovitých památek České republiky.

V srpnu 2011 byla GEMA ART GROUP a.s. vybrána jako hlavní dodavatel stavebních a restaurátorských prací, a to v rámci několikaletého projektu Revitalizace židovských památek, který probíhal v deseti lokalitách České republiky.
Cílem plzeňského projektu byla obnova synagogy jako celku. V rámci rekonstrukce bylo provedeno spojení synagogy s domem šámese (správce synagogy), kde bylo mimo jiné zavedeno nové sociální zařízení pro návštěvníky a bezbariérový přístup pro handicapované. Dům šámese pocházející z konce 19. století prošel taktéž celkovou rekonstrukcí.
K dalším stavebním úpravám probíhajícím pod GEMA ART GROUP a.s. patřila kompletní demontáž a obnova podlahy, truhlářské i zámečnické práce, zavedení tepelných izolací. Významnou částí prací byly odborné zásahy restaurátorů. Jedná se především o opravu omítek interiérů a fasády obnovených po stanovení původní barevnosti. Restaurátorské práce byly provedeny taktéž v interiéru, kde byl rekonstruován aron-ha-kodeš, kamenné desatero, doplněny zdobné profilace dřevěné galerie a terakotové zábradlí. Původní podobu získala i prosklená stěna vstupu.
Po ukončení rekonstrukce je prostor využíván k bohoslužbám, přednáškám, koncertům i příležitostným výstavám.

FOTOGALERIE:
Starší synagoga v Plzni - stav před rekonstrukcí Starší synagoga v Plzni - stav před rekonstrukcí Starší synagoga v Plzni - stav před rekonstrukcí Dům šámese - stav před rekonstrukcí Dům šámese - stav před rekonstrukcí Vitrážové okno

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 18.6. 2014:

  Stará synagoga v Plzni - stav po rekonstrukci Stará a Výpomocná synagoga v Plzni Stará synagoga v Plzni - stav po rekonstrukci Exteriér Staré synagogy - stav po rekonstrukci Exteriér synagogy - stav po rekonstrukci Schody na ženskou galerii Vchod do synagogy Vchod ze Smetanových sadů Dům šámese - po rekonstrukci Před domem šámese Informační tabule k projektu Kamenné Desatero Rozetové okno - po rekonstrukci Vitráž po restaurování Vitráž po restaurování Interiér synagogy po restaurování a rekonstrukci Aron ha kodeš Dřevěné lavice v synagoze Nově obnovený ciferník na empoře Malovaný strop - původní malování odhaleno během rekonstrukce 2010 - 2014 Detail zdobení schrány na Tóru (aron ha kodeš) Původní lustr, který byl uskladněn v Nové synagoze a po letech restaurován Moderátor slavnostního otevření - Karel Řežábek Hudební vystoupení Jiřího Hoška a Pavly Jahodové Vondráčkové Hudební vystoupení Jiřího Hoška a Pavly Jahodové Vondráčkové Rabín Karol Sidon vkládá Tóru do aron ha kodeše Rabín Karol Sidon vkládá Tóru do aron ha kodeše Projev místopředsedy Federace židovských obcí v České republice - Jiřího Daníčka Projev primátora Plzně Martina Baxy Projev předsedkyně Židovské obce Plzeň - Jany Štixové Představení celého projektu hlavním manažerem Janem Kindermannem Architekt Jan Soukup při svém projevu o architektonickém řešení synagogy Projev restaurátora Tomáše Rafla Projev restaurátora Tomáše Rafla, zástupce společnosti Gema Art Group Autor expozice Židovské tradice a zvyky - Václav Chvátal Slavnostní otevření synagogy 18.6. 2014 Slavnostní otevření Staré synagogy  - 18.6. 2014 Ženské galerie s expozicí Židovské tradice a zvyky Expozice Židovské tradice a zvyky Expozice Židovské tradice a zvyky

 ČLÁNKY:

jn: V Plzni začne oprava historického skvostu, zapomenuté Staré synagogy. iDnes, 7.5. 2011

KRAUSOVÁ, Kateřina: Opravená Stará synagoga bude mít i židovské hodiny, co jdou pozpátku. iDnes, 14.7. 2013

ZETTLOVÁ, Monika: Stará synagoga v Plzni je znovu otevřená. Sloužit bude modlitbám i oslavám svátků. Český rozhlas, 19.6. 2014

Redakce: Stará synagoga se představí v novém hávu. Plzeňský deník.cz, 11.6. 2014

FILÍPKOVÁ, Jana: Po rekonstrukci otevřena Stará synagoga v Plzni. Plzeňský kraj, 27.6. 2014

Redakce: Stará synagoga v Plzni září novotou! Nabídne i koncerty, MÁME FOTKY! QAP.cz, 18.6. 2014

Redakce: Stará synagoga v Plzni je po rekonstrukci otevřena. Západočeský Deník.cz, 27.6. 2014

Redakce: V Plzni byla po desetiletích otevřena Stará synagoga. Český rozhlas, 18.6. 2014

HŮRKOVÁ, Lucie: V Plzni se veřejnosti otevřela zrekonstruovaná Stará synagoga. Portál městského obvodu Plzeň 3, 19.6. 2014

O revitalizaci památek blíže informuje Věstník židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku Roš Chodeš:

ros chodes kveten obr