Muzeum lidových staveb v Kouřimi

 muzeum tabulka kourim

Adresa:
Ruská ulice, 281 61 Kouřim
Typ prací:
Zpracování restaurátorských záměrů
Transfer a znovupostavení historických staveb
Restaurátorské práce
Rozvody kanalizace a elektroinstalace
Investor:
Středočeský kraj
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2014 - 2018

 

Muzeum zaměřené na lidové stavby bylo ve středočeské Kouřimi založeno roku 1972. Původně se mělo jednat o skanzen lidové architektury zaměřený na oblasti Posázaví a Podblanicka, o pár let se však zájem rozšířil na celé Čechy a částečně i Moravu. Řada lidových památek však přesto nebyla v muzeu z kapacitních, finančních a časových důvodů postavena.


Dostavbu a zvelebení muzea si dalo muzeum i vedení Středočeského kraje za cíl hned po Sametové revoluci, aktivita však byla zbrzděna mnohaletými soudními spory týkajícími se restitucí. K vlastní realizaci tak došlo až v roce 2012, kdy byla vypracována koncepční proměna místa na „Muzeum české vesnice", zaměřeného na lidové stavby od období raného novověku do počátku minulého století. V novém muzeu návštěvníci budou moci zhlédnout přes tři desítky rozličných hospodářských, sakrálních i obytných staveb.
Práce je rozdělena do několika etap. První etapa, do níž je zapojena také naše společnost GEMA ART GROUP a.s., probíhá od listopadu 2014. V rámci prací zde GEMA ART GROUP a.s. zpracovává restaurátorské záměry, statické posudky krovů, transfer a opětovnou stavbu kapličky Jana Nepomuckého z Tišemic, špýcharu z Kornatic, stodoly a chalupy z Masojed, stodoly ze Želejova, výměnku z Krchleb nebo přenesení celé usedlosti Šperkovna ze Stratic. Součástí projektu je též znovupostavení mariánského sloupu z Konárovic. Tyto památky lidové architektury pocházejí především z 19. století.

 

 

    

   

  Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.

  Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace. K této etapě více informací zde.

  Od léta 2015 probíhá v budově Rudolfina kompletní rekonstrukce Dvorany, Sukovy a Sloupové síně. Ve Dvoraně probíhá bourání kamenných podlah a rekonstrukce nových, montáž a renovace dřevěných parket, obnova elektroinstalace.

  Sukova síň vznikla v letech 1940 až 1942 dle návrhů architektů Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako komornější koncertní sál. Sukovu síň čeká kompletní rekonstrukce včetně zlepšení akustických parametrů. Zaměstnanci GEMA ART GROUP zde v současnosti provádějí částečné bourací práce týkající se nevhodných příček, rekonstrukci a odhlučnění podlahy, otlučení vnitřních vápenných omítek a následnou aplikaci nových. Dále provádějí pasířské práce týkající se mosazné mříže v lunetách. Restaurátorské práce obsáhly i záchranu historických svítidel a opravy dříků pilastrů.

  Sloupový sál bude po celkové rekonstrukci nově využit jako kavárna vídeňského typu a odpočinkové místo setkávání se s výtvarným uměním a samozřejmě s hudbou. GEMA ART GROUP zde v současnosti provádí nové elektrorozvody, obnovu omítek a štuků, úpravy dřevěných krytů na topení, zámečnické práce. Zároveň je prováděna demontáž podlah a jejich vyrovnání.

  Interiér Rudolfina prochází největší rekonstrukcí za poslední čtvrtstoletí. Všechny zásahy jsou prováděny s největší citlivostí a pod dohledem památkářů.