Zajištění barokních hradeb (bastionů) na stavbě 9515 Myslbekova – Prašný most, Praha

 prasny most tab

Adresa:
stavba 9515 Myslbekova - Prašný most
Typ prací:
Zemní a základové práce
Svislé a kompletní konstrukce
Kamenické a zednické práce
Restaurátorské ošetření kamenného a cihelného zdiva
Investor:
Metrostav a.s.
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 03/2015-06/2017

 

GEMA ART AGROUP a.s. provádí záchranné a restaurátorské práce na zajištění barokních hradeb nad vyústěním tunelu Blanka v úseku Myslbekova - Prašný most, v Praze 6. Práce byly zahájeny po dokončení výstavby tunelového komplexu a otevření tunelu veřejnosti.

Barokní hradby byly vystavěny v letech 1653–1730, kdy byla Praha přestavěna v barokní pevnost s citadelou na Vyšehradě. Zanedbané hradby kolem celé Prahy byly přestavěny, jen v některých úsecích zůstaly starší gotické hradby. Opevnění bylo posíleno baštami. Barokní „Mariánské" hradby (dle kostelíka Panny Marie poblíž Písecké brány) vedly od Prašného mostu přes Pohořelec a Petřín k Vltavě, na druhou stranu směrem k Letné (u tzv. Letenského profilu). Z pevnostních bran se dosud dochovala pouze Písecká neboli Bruská brána. O zrušení hradeb bylo rozhodnuto v roce 1860. V roce 1898 byly zbourány hradby na západ od Písecké brány a na jejich místě byla roku 1900 vybudována kadetní škola (dnes Ministerstvo obrany). Východní část byla postupně odstraněna po roce 1901.
Práce byly zahájeny šetrným odstraňováním křovin a náletových dřevin. Cihlové i kamenné zdivo bastionů je na mnoha místech silně rozrušeno kořenovými systémy dnes již vzrostlých stromů. Zajištění barokních bastionů bude zahrnovat rozsáhlé zemí práce, výkopy, odstranění starých kotev, vrty a injektáže, izolace proti zemní vlhkosti, postupnou demontáž degradovaných částí a vysazení zdiva novým kamenem, nebo cihlami. Finální práce budou zahrnovat osazení kamenných oblounů na hlavici zdiva, provedení vápenných omítek a ošetření proti vzdušné vlhkosti a klimatické vlhkosti.
Stavba dokončena v červnu 2017, a to v předpokládaném termínu. K otevření celého komplexu parku zbývá dokončit plochu pro veřejnost. Rekonstrukce zdiva byla po dokončení díla předána objednateli bez vad a nedodělků. Zástupci NPÚ vyhodnotili stavbu jako "vzorovou" pro následné další rekonstrukce původního barokního opevnění probíhajícího okolo centra pražského.

 FOTOGALERIE:
Bastiony před zásahem Před zahájením prací Poškození zdiva dřevinami Narušení zdiva dřevinami Narušení oblounů Odstrańování náletových dřevin Bastion XII - po odstranění dřevin Bastion XII - po odstranění dřevin Kamenické práce na oblounech Kurtina, spojení původního cihelného zdiva s novou dozdívkou Nově provedená cihelná plenta na bastionu XIV c Nároží XIV c - před rekonstrukcí Očištěné opukové jádro bastionu XIV b Pohled na napojení kamenného nároží na novou cihelnou plentu (bastion XIII c) Úprava svahu XIII a Průběh oprav nároží XIV c-b Bastion XIII c - po dokončení Bastion XIII c - po dokončení Bastion po dokončení Kurtina část 1 Kurtina část 2 Nárožní bastion mezi XIII a b Nároží mezi bastiony XIV c-d Nová cihelná plenta XIII c Omítnutá stěna s nárožím bastionu XIV d Pohled bastion XIII b Pohled na dokončený nárožního bastionu XIIIC Stěna bastionu včetně nároží XIIIA Ukončení bastionu XIIIB ve směru k nároží XIIID

    

   

  Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.

  Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace. K této etapě více informací zde.

  Od léta 2015 probíhá v budově Rudolfina kompletní rekonstrukce Dvorany, Sukovy a Sloupové síně. Ve Dvoraně probíhá bourání kamenných podlah a rekonstrukce nových, montáž a renovace dřevěných parket, obnova elektroinstalace.

  Sukova síň vznikla v letech 1940 až 1942 dle návrhů architektů Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako komornější koncertní sál. Sukovu síň čeká kompletní rekonstrukce včetně zlepšení akustických parametrů. Zaměstnanci GEMA ART GROUP zde v současnosti provádějí částečné bourací práce týkající se nevhodných příček, rekonstrukci a odhlučnění podlahy, otlučení vnitřních vápenných omítek a následnou aplikaci nových. Dále provádějí pasířské práce týkající se mosazné mříže v lunetách. Restaurátorské práce obsáhly i záchranu historických svítidel a opravy dříků pilastrů.

  Sloupový sál bude po celkové rekonstrukci nově využit jako kavárna vídeňského typu a odpočinkové místo setkávání se s výtvarným uměním a samozřejmě s hudbou. GEMA ART GROUP zde v současnosti provádí nové elektrorozvody, obnovu omítek a štuků, úpravy dřevěných krytů na topení, zámečnické práce. Zároveň je prováděna demontáž podlah a jejich vyrovnání.

  Interiér Rudolfina prochází největší rekonstrukcí za poslední čtvrtstoletí. Všechny zásahy jsou prováděny s největší citlivostí a pod dohledem památkářů.