Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6

 bubenecska cistirna tabulka

Adresa:
Papírenská 199/33, Praha 6
Typ prací:
Restaurátorské práce
Investor:
Muzeum Stará čistírna o.p.s.
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015-2018

 

V důsledku povodní v roce 2013 došlo k poškození objektu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, zejména podzemních provozních prostor čistírny a jejího vybavení, součástí a příslušenství. Práce jsou realizovány v programu „Záchrany a obnovy kulturních památek poškozených živelnými pohromami".

Areál Staré čistírny byl v roce 1991 prohlášen kulturní památkou a v roce 2010 národní kulturní památkou. Areál sloužil jako čistírna odpadních vod až do roku 1967, kdy začala fungovat mechanicko-biologická čistírna na Císařském ostrově. Stará čistírna odpadních vod byla postavena podle plánů Williama Heerleina Lindleye a dokončena v roce 1906. Probíhající restaurátorské práce jsou zaměřeny vedle kovových prvků, jako jsou stavidla, kovaná zábradlí, konstrukce s čerpadly, kola vzduchotechniky, transmise, kotle nebo kovové lávky, rovněž na restaurování železobetonových prvků lapače písku a usazovacích nádrží.

 FOTOGALERIE:

  Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6 Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6 Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6 Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6 Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6 Sanace a restaurování kovových prvků v objektu Čistírny odpadních vod, Praha 6   

   

  Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.

  Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace. K této etapě více informací zde.

  Od léta 2015 probíhá v budově Rudolfina kompletní rekonstrukce Dvorany, Sukovy a Sloupové síně. Ve Dvoraně probíhá bourání kamenných podlah a rekonstrukce nových, montáž a renovace dřevěných parket, obnova elektroinstalace.

  Sukova síň vznikla v letech 1940 až 1942 dle návrhů architektů Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako komornější koncertní sál. Sukovu síň čeká kompletní rekonstrukce včetně zlepšení akustických parametrů. Zaměstnanci GEMA ART GROUP zde v současnosti provádějí částečné bourací práce týkající se nevhodných příček, rekonstrukci a odhlučnění podlahy, otlučení vnitřních vápenných omítek a následnou aplikaci nových. Dále provádějí pasířské práce týkající se mosazné mříže v lunetách. Restaurátorské práce obsáhly i záchranu historických svítidel a opravy dříků pilastrů.

  Sloupový sál bude po celkové rekonstrukci nově využit jako kavárna vídeňského typu a odpočinkové místo setkávání se s výtvarným uměním a samozřejmě s hudbou. GEMA ART GROUP zde v současnosti provádí nové elektrorozvody, obnovu omítek a štuků, úpravy dřevěných krytů na topení, zámečnické práce. Zároveň je prováděna demontáž podlah a jejich vyrovnání.

  Interiér Rudolfina prochází největší rekonstrukcí za poslední čtvrtstoletí. Všechny zásahy jsou prováděny s největší citlivostí a pod dohledem památkářů.