Hrad Karlštejn – havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství

 karlstejn purk tab

Adresa:
SH Karlštejn Budňany, parc. č. 431
Typ prací:
Odborné stavební a restaurátorské práce
Investor:
NPÚ - Územní památková správa v Praze
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015 - 2016

 

Národní památkový ústav provádí na státním hradu Karlštejn průběžné konzervátorské a záchranné práce. Tato národní památka má mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. V roce 1348 byl gotický hrad Karlštejn založen českým králem a římským císařem Karlem IV. Do hradeb Karlštejna byly uloženy královské poklady, zejména sbírky svatých relikvií a říšské korunovační klenoty. Společnost GEMA ART GROUP a.s. se na Karlštejně průběžně podílí na realizaci některých projektů. Aktuálně provádí odborné konzervátorské a stavební práce na zajištění opěrných pilířů hradeb přiléhajících k purkrabství. Práce jsou realizovány podle projektu ing. Víta Mlázovského a pod dohledem Národního památkového ústavu. Historické hradební zdivo je vystaveno řadě činitelů, způsobujících postupnou degradaci jeho pevnosti. Jedná se především o narušování náletovými dřevinami a působením klimatických změn. Z uvedených příčin degradace, práce začínají odplevelením svahu pod hradebním zdivem, plošnou úpravou terénu a stavbou konstrukčního lešení, které umožní práce na vnějších hradbách. Následné práce jsou zaměřeny na odstranění náletových rostlin, vyčištění trhlin, sanace zdiva, injektáže, jádrové vrtání a kotvení zdiva, doplnění kamenného, smíšeného a haklíkového zdiva. Konečnou fází bude nové spárování a ošetření proti klimatickým vlivům.

FOTOGALERIE:
Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství Havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství