Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu, Irák

Erbil tabulka 2016

Adresa:
 Citadela v Erbilu, Irák
Typ prací:
Odborné restaurátorské a stavební práce, vybavení výstavní expozice
Investor:
 UNESCO Office for Iraq
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 05-12/2016

 

 FOTOGALERIE:
Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu

Erbilská citadela je výjimečným příkladem historické městské zástavby, která se vyvíjela na umělém valu (tell) tvořeném pozoruhodnými vrstvami osídlení, které lze datovat od 5. tisíciletí před naším letopočtem. Význam tohoto tellu, spočívá v tom, že byl svědkem dávné historie vzniku a formování tohoto místa, které probíhá dodnes. Erbilská citadela je již od druhé poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem uváděna v historických pramenech, s kontinuitou jména jako: Irbilum, Urbilum, Arbail, Arbela, Arbil, Erbil, či v kurdštině Hawler, které dokládají starověkost tohoto města.

Erbilská citadela kdysi stála při okraji významného tzv. „dolního" města, jehož hranice byly stanoveny na základě archeologických a historických výzkumů. Dnes je však citadela v současném Erbilu, jak fyzicky, tak symbolicky, centrem moderního města. Vypíná se nad něj, jako majestátná a mohutná pevnost, jako "koruna" tvořená nepřerušenou hradbou cihlových hradeb stojících na vrcholu historického valu, a činí z tohoto města jeden z nejdramatičtějších urbanistických celků Blízkého východu.
Význam citadely v Erbilu je dán její archeologií, rolí v historických událostech, příbězích, ale i citech ​​a vazbách, které ke své pevnosti občané Erbilu stále mají. Projekt UNESCO, který aktuálně GEMA ART GROUP a. s. realizuje v na citadele v Erbilu, je zaměřen právě na tuto stránku, na posílení vazby mezi veřejností a historií tohoto místa.
Záměrem tohoto projektu je nejen restaurovat historický objekt, ale dám mu současně novou funkci. Historický dům Yaqub Agha- zde proměnit na informační středisko citadely, které nabídne veřejnosti příjemná místa k posezení a současně rozsáhlé expozice, poskytující základní informace o tomto významném historickém místě.
Projekt zahrnuje vedle stavebních a odborných restaurátorských prací, zřízení všech inženýrských, elektroinstalačních, vzduchotechnických a bezpečnostních sítí a systémů, vybavení objektu nábytkem a osvětlením, a instalaci naučnou výstavní expozici využívající nejmodernější technologie prezentace.

Vice informací v pdf:
Pdf dokument-vizualizace, Erbil, Irák
Pdf dokument, Erbil, Irák