Rekonstrukce stávající opěrné stěny Velvyslanectví USA, Praha - Malá Strana

 

Adresa:
Tržiště 365/15, Praha - Malá Strana
Typ prací:
Rekonstrukční práce
Investor:
Vláda Spojených států amerických
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2017-2018

 

Zahájeny práce na rekonstrukci ohradního historického zdiva dělící velvyslanectví USA od petřínského parku. Palác Colloredovský (Schönbornský) vznikal jako zásadní raně barokní přestavba v letech 1643–56, upravená v roce 1715 snad Janem Blažejem Santini-Aichlem. Zahradu areálu pohledově uzavírá obvodová stěna a v nejvyšší úrovni barokní vyhlídkový pavilon (gloriet), zachycený již na vedutě z pol. 17. stol.
Rozsah prací vychází z havarijního stavu stěny. Zdivo bude kompletně odbouráno a nahrazeno stěnou novou s částečným využitím odbouraných bloků z původního smíšeného zdiva stěny. Nové zdivo bude optařeno kamennou krycí deskou a omítnuto vápennou omítku s nátěrem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.

  Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace. K této etapě více informací zde.

  Od léta 2015 probíhá v budově Rudolfina kompletní rekonstrukce Dvorany, Sukovy a Sloupové síně. Ve Dvoraně probíhá bourání kamenných podlah a rekonstrukce nových, montáž a renovace dřevěných parket, obnova elektroinstalace.

  Sukova síň vznikla v letech 1940 až 1942 dle návrhů architektů Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako komornější koncertní sál. Sukovu síň čeká kompletní rekonstrukce včetně zlepšení akustických parametrů. Zaměstnanci GEMA ART GROUP zde v současnosti provádějí částečné bourací práce týkající se nevhodných příček, rekonstrukci a odhlučnění podlahy, otlučení vnitřních vápenných omítek a následnou aplikaci nových. Dále provádějí pasířské práce týkající se mosazné mříže v lunetách. Restaurátorské práce obsáhly i záchranu historických svítidel a opravy dříků pilastrů.

  Sloupový sál bude po celkové rekonstrukci nově využit jako kavárna vídeňského typu a odpočinkové místo setkávání se s výtvarným uměním a samozřejmě s hudbou. GEMA ART GROUP zde v současnosti provádí nové elektrorozvody, obnovu omítek a štuků, úpravy dřevěných krytů na topení, zámečnické práce. Zároveň je prováděna demontáž podlah a jejich vyrovnání.

  Interiér Rudolfina prochází největší rekonstrukcí za poslední čtvrtstoletí. Všechny zásahy jsou prováděny s největší citlivostí a pod dohledem památkářů.