INFORMACE K CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMŮM SPOLEČNOSTI GEMA ART GROUP a.s.

ISO normy obecně jsou mezinárodní normy, vydávané International Organization for Standardization /ISO se sídlem v Ženevě. Z mezinárodních norem vycházejí normy evropské a z nich následně normy národní., které jednotlivé státy přebírají do národní "technické legislativy". Národním zástupcem ISO pro Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení (jakosti, bezpečnosti, environmentálnímu řízení, atd.).

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na systém řízení kvality/jakosti (QMS) a to především ve vztahu k zákazníkovi, tzn. snaha o neustálé zvyšování jeho spokojenosti. Nejčastěji zaváděnou normou s mezinárodní platností, je norma s označením ISO 9001.

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast managementu životního prostředí a je určena pro aplikaci v řízení jakékoliv organizace. Identifikace environmentálních aspektů neboli činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení a monitorování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu jsou profilové požadavky ISO 14001. Systém environmentálního managementu (EMS) je optimální cestou jak minimalizovat dopady podnikání na životní prostředí.

Mezinárodní norma OHSAS 18001 je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - prevence a minimalizace rizik vedoucí k ochraně zdraví a majetku. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je vybudovaný, udržovaný a řízený podle požadavků mezinárodní normy OHSAS 18001 je nejoptimálnější cestou jak účinně minimalizovat rizika a zajistit neustálé zlepšování v této oblasti.

Mezinárodní norma ISO 27001 definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS). ISMS je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací. Vytváří soubor pravidel pro efektivní řízení a omezování případných hrozeb, opatření a požadavků k zajištění ochrany a bezpečnosti všech důležitých aktiv společnosti. Jde o komplexní řešení ochrany informací, osob a majetku při jejich běhu, zpracování a využívání s ohledem na jejich dostupnost, úplnost a důvěrnost.


Oblast certifikace:

  • Restaurování, rekonstrukce a atypické realizace architektonických návrhů
  • Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování