Materiálový průzkum historických památek a uměleckých děl

 laborator2

GEMA ART GROUP a.s. informuje o možnosti využití služeb laboratoře absolventů Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Ing. Michala Pecha a Ing. Zuzany Valentové
Laboratoř zaměřená na materiálový průzkum památek a uměleckých děl se nachází v sídle Zahraničního oddělení GEMA ART GROUP a.s., na adrese Tychonova 18, 160 00 Praha 6.
Laboratoř zajišťuje chemicko-technologický průzkum barevných vrstev, např. nástěnných maleb, polychromií dřevěných a kamenných plastik, nátěrů architektonických prvků.

Nabízí:

• Odběry materiálových vzorků
• Laboratorní průzkumy vzorků uměleckých děl.
• Analýzy a zpracování výsledků ve velmi krátkém termínu.
• Poradenství v oblasti průzkumu památek a preventivní konzervace.
• Vypracování technologických postupů a návrhů na restaurování.
• Spolupráci s restaurátory při odběru vzorků a vyhodnocení analýz.


Bližší informace, objednávky a kontakty naleznete na http://pruzkumumeni.cz/