Referenční zakázky

Stavební práce, restaurování a konzervace památek – tak by se dala shrnout činnost naší společnosti GEMA ART GROUP a. s.
Díky naší mnohaleté zkušenosti, vysoké kvalifikaci pracovníků a navázání dlouhodobé spolupráce s předními profesionály příbuzných oborů, jsme se začlenili k předním dodavatelům restaurátorských prací na území České republiky. V posledních letech se rovněž úspěšně prosazujeme i na světovém trhu - za jiné zmiňme Francii, Rakousko, Irsko a Spojené státy americké. V současné době se v rámci vládní pomoci České republiky na poválečné obnově a rekonstrukci Iráku podílíme na záchraně tamějších válkou zničených památek. Jedná se o obnovu starověkého města Ctesiphon, památek v Bagdádu a středověké citadely a minaretu v Erbilu.
O kvalitě naší práce vypovídají četná mezinárodní ocenění. V roce 2002 jsme obdrželi hlavní cenu Europa Nostra Awards za nejlepší postupy v oblasti památkové péče na projektu obnovy Valdštejnského paláce v Praze. Již o rok dříve pak čestnou medaili (Medal of Honour) za příkladné restaurování interiérů zámku Kynžvart. V červnu 2012 nám bylo uděleno čestné uznání poroty Europa Nostra (Special Mention of Jury) za restaurování nástěnné malby „Duchovní vývoj lidstva" v prostorách Filozofického sálu premonstrátského kláštera na Strahově.
K našim dosud nejrozsáhlejším realizovaným projektům patří: restaurování katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, záchrana nástěnné malby baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, obnova jižní věže katedrály sv. Víta na Pražském hradě, rekonstrukce fasády a interiéru budovy Českého rozhlasu v Praze, kompletní stavební práce provedené v areálu Národního památníku na Vítkově, rekonstrukce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, restaurování sgrafitové malby zámku Nelahozeves, záchrana gotického portálu kláštera v Tišnově, restaurátorské práce v objektu Staronové synagogy v Praze a mnoho dalších.
Od roku 2003 se podílíme na kompletní rekonstrukci gotického chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Práce probíhající v několika etapách se řadí mezi mimořádně náročné počiny.

FOTOGALERIE:

Víceúčelový sál objektu kryté tržnice, Avallon, Francie Panství Lyons Demesne, Irsko Hřbitov Saint Louis v New Orleans, Louisiana, USA Starověké město Ctesiphon, Irák Palác Džamála Báši, Bagdád, Irák Středověká cidatela, Erbil, Irák Minaret Choli, Erbil, Irák Záchrana středověkého minaretu Choli - slavnostní ceremoniál, Erbil, Irák Rekonstrukce středověkých památek v Erbilu, Irák Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně Renesanční zámek Nelahozeves Katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Budova Ministerstva průmyslu a obchodu ČR od architekta Josefa Fanty Budova Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, Praha Staronová synagoga, Josefov Valdštejnský palác v Praze Zámek Kynžvart Cisterciácký klášter Porta coeli v Tišnově Interiér baziliky Navštívení Panny Marie, Sv. Kopeček u Olomouce Velvyslanectví České republiky v Paříži, Francie Sofa z císařského paláce Hofburg, Vídeň, Rakousko Mozaika od Maxe Švabinského v Síni padlých bojovníků, Národní památník Vítkov Detail z malby Duchovní vývoj lidstva, Filosofický sál, Strahovský klášter