Machoňova pasáž, Pardubice

 Již od poloviny dvacátých let 20. století se východočeské Pardubice pyšní architektonicky cennou nákupní pasáží od Ladislava Machově, vystavěnou v tehdy moderním stylu Art Deco. Budova s rozsáhlým průchodem vedoucí z frekventované Třídy Míru na sídliště Karlovice byla zbudována v místech starší zástavby, jejíž historie sahá až do 16. století.

Číst dál...

Revitalizace Městských lázní na galerii, Liberec

Městské lázně patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům města Liberec. Novorenesanční budova byla vystavěna v letech 1901 až 1902 dle návrhů vídeňského architekta Petera Paula Branga. Realizaci vedl stavitel Adolf Bürger. Stavbu financovala Liberecká spořitelna. Lázně byly vystavěny na počest císaře Františka Josefa I., po němž byly i pojmenovány.

Číst dál...

Městská knihovna v Chebu, oprava fasády a střechy

Budova knihovny byla postavena v secesním stylu v letech 1909 - 1910 z odkazu chebského továrníka Daniela Kreuzingera dle projektu ateliéru Loos v Teplicích. Výstavbu realizovala stavební firma pana Franze Krause z Chebu. Slavnostní otevření objektu proběhlo 12. února 1910 a součástí nové knihovny byly půjčovna, čítárna a velký sál pro 300 účastníků pro pořádání společenských akcí.

Číst dál...

Rekonstrukce hráze vodního díla Karolinka na Vsetínsku

Portfolium referenčních zakázek se díky fúzi se společností DISTAV Construction, a.s. rozšířilo o vodohospodářské stavby. Příkladem za všechny je tendr týkající se rekonstrukce hráze přehradní nádrže Karolinka na Vsetínsku.

Číst dál...

Anežský klášter, Praha

Bývalý klášter zasvěcený sv. Anežce České, jedné z nejvýznamnějších ženských osobností české historie, je již od roku 1978 zapsán na Seznam národních kulturních památek České republiky. Klášter nechala v letech 1231 – 1234 vystavět dcera krále Přemysla Otakara I., a to společně se svým bratrem a králem Václavem I. Jednalo se o první klášter sester klarisek v románsko-gotickém stylu na našem území.

Číst dál...

Kostel sv. Mikuláše, Lískovice na Jičínsku

Kostel sv. Mikuláše v obci Lískovice je na Jičínsku nejstarší dochovanou památkou. První písemné zmínky o stavbě pocházejí z roku 1357. Gotická stavba je pravděpodobně staršího data vzniku. Prvky renesanční architektury lze sledovat na průčelí kostela, které bylo v roce 1563 vyzděno renesančním etážovým štítem. Tyto rozsáhlejší stavební úpravy souvisely s devastací kostela během husitských válek v první polovině 15. století. Pro následující staletí se zachovaly velice kusé písemné prameny.

Číst dál...

Zámek Týnec na Klatovsku

Zámek Týnec na Klatovsku se řadí k vůbec největším vrcholně barokním stavbám v České republice. Mohutný dvoupatrový objekt zaujme válcovým rizalitem a představěným portikem, který tvoří hlavní vchod. Barokní památka pochází z počátku 18. století. Výstavba barokního komplexu byla zahájena za Maxmiliána Norberta Kolovrata Krakovského. Kolovratové tehdy patřili k nejvlivnějším rodům v českých zemích. Sám Maxmilián Norbert Kolovrat vykonával funkci prezidenta apelačního soudu a nejvyššího komořího, současně vlastnil manufakturní papírnu v Janovicích. Nové sídlo tak muselo reprezentovat vysoké postavení majitelů.

Číst dál...