Kostel sv. Mikuláše, Lískovice na Jičínsku

 3

Adresa:
Římskokatolická farnost - děkanství Hořice
Typ prací: Údržba a opravy nosných konstrukcí
Rekonstrukce krovů

Restaurování plastických prvků
Obnova podlahy
Elektroinstalace
Investor: Děkanství Hořice
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
08/2012 –05/2013

 


FOTOGALERIE:

Rekonstrukce fasády kostela Rekonstrukce fasády kostela Rekonstrukce renesančního etážového štítu Průběh rekonstrukce Oltář v interiéru kostela sv. Mikuláše Zeď kolem kostela

Kostel sv. Mikuláše v obci Lískovice je na Jičínsku nejstarší dochovanou památkou. První písemné zmínky o stavbě pocházejí z roku 1357. Gotická stavba je však pravděpodobně staršího data vzniku. Prvky renesanční architektury lze sledovat na průčelí kostela, které bylo v roce 1563 vyzděno renesančním etážovým štítem. Tyto rozsáhlejší stavební úpravy souvisely s devastací kostela během husitských válek v první polovině 15. století. Pro následující staletí se zachovaly velice kusé písemné prameny.

Rozsáhlá rekonstrukce kostela, během níž se dbalo na dochování gotického charakteru a renesančních prvků, se uskutečnila v roce 1923. Od této doby proběhly pouze dílčí a nejnutnější úpravy. Další obnovy se kostel sv. Mikuláše dočkal až po sto letech.
Stavební a restaurátorské práce vedené společností GEMA ART GROUP a.s. zde probíhaly od srpna 2012 do května 2013. Jednalo se o kompletní opravy nosných konstrukcí, provedení nového podhledu v lodi a presbytáři, obnovu kovářských prvků, a to včetně restaurování zlaceného kříže, který byl osazen zpět do renesančního štítu. Restaurování se dále týkalo historických podlah kruchty a původních kamenných prvků. Náročným úkolem byla též kompletní rekonstrukce šindelové střechy, včetně tesařských prací na krovu. Kromě restaurátorských a umělecko-řemeslnických prací byly provedeny nové elektroinstalace a práce na úpravách bezprostředního okolí památky. Projekt byl ukončen v květnu 2013.