Rekonstrukce hráze vodního díla Karolinka na Vsetínsku

 

Adresa:
Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, Brno-Veveří, 602 00
Typ prací:
Zemní práce
Prorážení otvorů
Úprava komunikce
Obnova nátěrů na kovových konstrukcích
Otryskávání degradovaného betonu pískem
Investor:
Povodí Moravy, s.p.
Objednavatel:
EUROVIA CS, a.s.
Zhotovitel:
DISTAV Construction, a.s. (právním nástupcem společnosti je nyní GEMA ART GROUP a.s.)
Realizace: 06/2013 - 10/2013

 
Portfolium referenčních zakázek se díky fúzi se společností DISTAV Construction rozšířilo o vodohospodářské stavby. Příkladem za všechny je tendr týkající se rekonstrukce hráze přehradní nádrže Karolinka na Vsetínsku.

Vodní dílo nacházející se na severních svazích Javorníků, bylo vystavěno v letech 1977 až 1985. Po celý následující rok 1986 byla přehrada napouštěna vodou. Již tehdy se objevily první problémy s průsaky vody na vzdušné líci hráze, způsobené nedbalostí během výstavby. Nádrž tak byla od počátku provozována pouze v omezené míře. Na počátku 90. let minulého století se muselo přistoupit k prvním krokům pro zvýšení bezpečnosti. Kompletní rekonstrukce hráze se postupem času stala zcela nevyhnutelnou, což potvrdily i rozsáhlé průzkumy provedené v roce 2005.
Dlouho plánovaná rekonstrukce byla zahájena v červnu 2013, vedle opravy hráze, zahrnovala též obnovu odpadní štoly a odstranění mostu. DISTAV Construction (v roli subdodavatele stavební společnosti EUROVIA CS, a.s.) zde prováděla převážně zemní práce jako je odstranění podkladů z hrubého kameniva, vytrhání obrubníků, převedení vody potrubím apod., dále prorážení otvorů: jádrové vrtání otvorů pro betonáž do železobetonu, řezání železobetonových konstrukcí atd. Odborníci ze společnosti DISTAV Construction dále zajistili ochranu povrchu hráze před znečištěním, osazení a montáž nového ocelového zábradlí či nátěry kovových konstrukcí. Nutná byla taktéž obnova komunikace, kde byl položen nový podklad ze štěrkopísku a provedeno osazení silničních dílů ze železobetonu.
Náročný stavební projekt byl dokončen k poslednímu říjnu 2013. Veškeré práce byly provedeny řádně a odborně v požadovaném termínu.