Městská knihovna v Chebu, oprava fasády a střechy

 8. Hlavn vchod po restaurovn

Adresa:
Obrněné brigády 615/1, 350 01, Cheb
Typ prací:
Obnova reliéfních štukových prvků fasády
Investor:
Město Cheb
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizae: 09/2013-11/2013

 

Budova knihovny byla postavena v secesním stylu v letech 1909 - 1910 z odkazu chebského továrníka Daniela Kreuzingera dle projektu ateliéru Loos v Teplicích. Výstavbu realizovala stavební firma pana Franze Krause z Chebu. Slavnostní otevření objektu proběhlo 12. února 1910 a součástí nové knihovny byly půjčovna, čítárna a velký sál pro 300 účastníků pro pořádání společenských akcí.

GEMA ART GROUP a.s. realizovala restaurátorské práce pro Město Cheb v rámci prováděného projektu generální opravy fasády a střechy městské knihovny. Předmětem prací bylo restaurování a obnova reliéfních štukových prvků. Vnější výzdoba tohoto objektu, postaveného na začátku 20. století v secesním stylu, byla v havarijním stavu, vyžadujícím odborný zásah. Vedle poškození reliéfní výzdoby v důsledku degradace v průběhu let, či neodborného zásahu během starších oprav fasády, došlo v některých místech i ke ztrátě některých prvků reliéfní výzdoby. GEMA ART GROUP a.s. restaurovala velký figurální reliéf s dvanácti figurami, lemovaný bohatým secesním dekorem. Tento reliéf je proveden perspektivní sochařskou zkratkou, a jeho ústřední postavou je pravděpodobně sám donátor knihovny Daniel Kreuzinger. GEMA ART GROUP a.s. obnovila dekorativní rostlinné reliéfy, z nichž bylo nutné sejmout letité nánosy různých barev a omítek, které místy zcela zakrývaly plasticitu reliéfní výzdoby. Na severovýchodní fasádě byl rekonstruován nedochovaný dekorativní reliéf.
Před zahájením prací provedla GEMA ART GROUP a.s. restaurátorský průzkum a pro Město Cheb zpracovala restaurátorský záměr a návrh postupu budoucích prací.

 FOTOGALERIE:
Knihovna v Chebu po dokončení prací Pohlednice z roku 1914 Stav před restaurováním Rekonstrukce nedochovaného eliéfu Reliéf po modelaci Průběh rekonstrukce reliéfu Reliéf po dokončení Hlavní vchod po restaurování