Revitalizace Městských lázní na galerii, Liberec

lazne TABULKA2

Adresa: Masarykova 723/13, 460 01 Liberec
Typ prací:
Restaurování kamenných prvků

Restaurování dřevěných a truhlářských prvků

Obnova štukové výzdoby

Restaurování zámečnických a kovových prvků

Kamenické práce

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s. - AVERS
Realizace: 09/2011 - 04/2013

 

 

FOTOGALERIE: 

Průčelí budovy bývalých lázní Průběh prací Instalace nového poutače Celkový pohled na objekt Průběh prací Stav po rekonstrukci Historický nápis Bazénová hala - před rekonstrukcí Stav po restaurování

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Městské lázně patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům města Liberec. Novorenesanční budova byla vystavěna v letech 1901 až 1902 dle návrhů vídeňského architekta Petera Paula Branga. Realizaci vedl stavitel Adolf Bürger. Stavbu financovala Liberecká spořitelna. Lázně byly vystavěny na počest císaře Františka Josefa I., po němž byly i pojmenovány. Slavnostní zahájení provozu se konalo 17. března 1902, svému účelu sloužily až do roku 1984. Po Sametové revoluci byl objekt prodán soukromým vlastníkům v roce 1995. Nový majitel však neměl dostatek prostředků na rozsáhlou rekonstrukci a lázně dále chátraly.
O deset let později památku odkoupilo město.
Roku 2006 byly zahájeny první zajišťující práce. Kompletní rekonstrukce započala 9. září 2011 slavnostním poklepáním na základní kámen, které provedla tehdejší primátorka města.
Hlavním cílem projektu byla obnova památky a přestavba interiéru pro účely Oblastní galerie. Úpravy byly koncipovány tak, aby se zachovaly historické prvky, a současně se užilo moderního vybavení pro galerijní účely.
K největším stavebním úpravám v objektu bývalých Městských lázní patřila přestavba hlavního sálu, kde se nacházel bazén. Právě zde se nyní konají krátkodobé výstavy, koncerty a semináře. Plocha bazénu byla stavebně upravena a zasklena tak, aby skleněná podlaha návštěvníkům připomínala vodní hladinu. Součástí galerie je též dětský koutek, kavárna a místnost pro výukový program, která byla vytvořena z bývalé kotelny. Součástí modernizace objektu je nová elektroinstalace, výtahy pro návštěvníky i nákladní výtahy pro umělecká díla.
Sdružení firem AVERS - GEMA ART GROUP a.s. bylo hlavním dodavatelem restaurátorských a umělecko-řemeslných prací. Restaurátorské práce se týkaly zejména štukové výzdoby, původního keramického obkladu, kamenných a historických prvků interiéru a exteriéru památky. Společnost zde rovněž provedla restaurátorské průzkumy, včetně průzkumů vnějších otvorů. Práce byly ukončeny v březnu 2013. O rok později projekt zvítězil jako stavba roku v Libereckém kraji.

(Za poskytnutí fotografií děkujeme Oblastní galerii v Liberci)

Restaurování štukové výzdoby:
Předmětem prací byla obnova štukové výzdoby stěn a stropů: erbů, figurálních reliéfů, konzol, volut, hlavic a profilací. Výzdoba byla vytvořena odlitky z kufsteinského vápna, které byly odlity do forem nebo vytvořeny profilovanými šablonami přímo na místě.
Samotné realizaci předcházely restaurátorské sondy. Následovalo odstranění několika vrstev vápenné výmalby. Odstraňování probíhalo s vysokou mírou obezřetnosti a za užití štukatérských špachtlí. Následovalo umytí povrchu viskózní houbou.
Narušené části bylo nutno konsolidovat. Chybějící či zcela zdegradované části byly nahrazeny replikami. Tyto kopie byly zhotoveny na základě sádrových otisků dochovaných profilací. V případě složitějších reliéfů se vytvořily sádrové kaučukové formy. Odléváním do těchto forem vznikaly totožné prvky, které se následně vsadily na původní místo. Drobné opravy byly prováděny ruční retuší nebo domodelováním částí ozdob za užití původního materiálu.

Reliéf po dokončení Reliéf - stav před restaurováním Oprava štuků nad parapetní deskou
Restaurování dřevěných prvků:
Předmětem restaurování byly především dvoukřídlé dveře s lunetovými okny, dřevěné dveře se supraportou, několik dvoukřídlých i jednokřídlých dveří. Součástí prací byla renovace původních dřevěných převlékacích kabin a dřevěná stěna s dveřmi.
Dveře a dřevěné části zhotovené z měkkého dřeva byly nejprve zbaveny starých a nepůvodních vrstev nátěru, v případě nutnosti následovalo tmelení poškozených částí. Podle potřeby následovalo namoření a nátěr novou vrstvou laku, jehož odstín nejlépe odpovídal původní skutečnosti. U některých dveří restaurátoři provedli fládrování. V případě chybějící částí dveří byla vyrobena identická kopie, stejně tak u kovových prvků.
Dveře do galerijní kavárny, stav po restaurování Půdní okno Vstupní dveře - stav po restaurování Okno galerie - stav po restaurování Okno u hlavního schodiště Přesná replika oken
Nástěnná malba iluzivního mramorování:
Nástěnná malba napodobující mramorování se nachází ve vstupních prostorách lázní, na chodbě a schodišti. Barevnost vstupních prostorů je modrozelená a růžová, v případě chodby okrovorůžová. Malba byla původně provedena na jemném kletovaném štuku s přísadou mramorové moučky. Mramorování bylo provedeno barevnými lazurami žehlenými za tepla, tzv. žehlené štukolustro (leštěná barevná sádrová omítka).
Nejprve se přistoupilo k odstranění prachových depozitů šetrnou technikou. V případě poškozených míst se přistoupilo k tmelení za užití mramorové moučky a vápna. Retuš malby restaurátoři provedli akvarelovými barvami. Závěrem bylo nutné opatřit povrch voskovou politurou a přeleštit.
Stěny schodiště byly malovány béžovým odstínem s výrazně světlým žilkováním. Původní technologie je stejná jako u maleb na chodbách a vstupní hale, povrch však nesl silnou vrstvu ztmavlého nepůvodního laku, který byl vlivem času zkrakelovaný a silně degradovaný. Vrstva laku tak musela být nejprve mechanicky sňata, následovalo tmelení, opatření politurou a leštění.

Restaurování kovářských a zámečnických prvků:
První fází prací byla demontáž stávajících nehistorických ocelových mříží. Následovalo restaurování historických kovových prvků. Jednalo se o původní umělecky zpracovaná zábradlí, dekorativní mříže na oknech a o kovové konzole.
Z kovářských prvků byly odebrány vzorky nátěrů za účelem zjištění původní barevnosti. Staré nátěry byly poté odstraněny mechanickou a chemickou cestou. Očištěné povrchy byly dále zbaveny mastnoty a připraveny k pasivaci za užití taninu. Následovaly antikorozní a povrchové nátěry.
Zrestaurované kovové konzole před montáží Zrestaurované kovové konzole před montáží Stav po restaurování Detail historického zábradlí Historický plůtek -po restaurování Osazování historického plůtku
Restaurování kamenných prvků:
Sdružení společností AVERS-GEMA ART GROUP a.s. provádělo rozsáhlé restaurátorské práce v interiéru a na exteriéru památky. Žulový sokl a okenní parapety bylo nutné očistit regulovanou vodní párou, v místech většího znečištění se dále užila šetrná abrazivní metoda. Následovala konsolidace, doplnění chybějících částí a hydrofobizace povrchu.
V interiéru památky mělo restaurování širší rozměr. Práce zahrnovaly obnovu kamenných masivních sloupů z rakouského mramoru, vápencových obkladů na sloupech bočních arkád, kamenného balustrádového zábradlí, žulového schodiště, kamenné obruby původního bazénu, pamětní desky a záchranu původní dekorativní keramické dlažby.
Povrch byl nejprve očištěn, trhliny v kameni injektovány a retušovány. Uražené hrany byly nahrazeny polyesterovým tmelem odpovídající barvy a struktury. Původní lesk byl obnoven voskovou politurou.
Průčelí bývalých lázní Exteriér s kamennými prvky Lavička sestavená z obrubní původního bazénu Kamenné váza u hlavní schodiště - před restaurováním Hlavní schodiště - stav po restaurování

(Za poskytnutí fotografií děkujeme Oblastní galerii v Liberci)


Otevírací doba galerie:

Otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00

Články z médií:

Mikulička, Jan: Hala plná lešení, prach a zedníci. Liberecké lázně se mění v galerii. Idnes, 27.11. 2012
ČTK: Konverze Městských lázní Liberec na výstavní centrum. StavbaWEB, datum neuvedeno
ČTK: Liberecký kraj chystá rekonstrukci galerie za 234 milionů Kč, 17.1. 2009