Machoňova pasáž, Pardubice

taab machon2

Adresa: Machoňova pasáž, Třída Míru č.p. 60, Pardubice
Typ prací:
Opravy mozaikových podlah
Restaurování kamenných prvků
Obnova dřevěných prvků
Restaurování kovových prvků
Rekonstukce štukové výzdoby
Výroba a dodávka replik historických svítidel
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011 - 2013

 

 

FOTOGALERIE:
  Historická fotografie Stav pasáže před rekonstrukcí Stav pasáže po rekonstrukci Zadní trakt pasáže - stav před rekonstrukcí Zadní trakt po rekonstrukci Luneta po restaurování původní malby Detail štítu zadního traktu pasáže - stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Replika historického svítidla Pamětní deska uvnitř pasáže Kamenná plastika na hlavním průčelí budovy Hlavní průčelí pasáže - stav po rekonstrukci

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Již od poloviny dvacátých let 20. století se východočeské Pardubice pyšní architektonicky cennou nákupní pasáží od Ladislava Machově, vystavěnou v tehdy moderním stylu Art Deco. Budova s rozsáhlým průchodem vedoucí z frekventované Třídy Míru na sídliště Karlovice byla zbudována v místech starší zástavby, jejíž historie sahá až do 16. století. Tehdy se zde nacházel dům s modlitebnou Jednoty bratrské, která byla na příkaz krále Ferdinanda I. v roce 1548 zrušena. Dům poté sloužil jako obydlí pardubických měšťanům, byl však v průběhu třicetileté války vypálen.Parcela byla v roce 1917 zakoupena Antonínem Kratochvílem a Františkem Veselým. Po zralém uvážení se dvojice rozhodla pro velkolepou stavbu: dům bude mít celkem pět podlaží, součástí bude i rozsáhlá pasáž s obchody. Architektonický projekt vypracoval Ladislav Machoň. Přední československý architekt proslul zejména svými stavbami ve stylu Art Deco a funkcionalismu. Stavba probíhala v letech 1923 až 1925. Součástí bylo 28 obchodů, v horních patrech se nacházelo 31 bytů. Průčelí domu bylo vyzdobeno čtveřicí soch zpodobňující rybáře, textiláře, truhláře a barviče, které vytvořil sochař Karel Dvořák. Na památce též zaujme čelo klenby s nástěnnou malbou od A. V. Hrstky. 
Slavnostní otevření pasáže se konalo v březnu 1925, stavba se řadila k nejmodernějším obchodním centrům první republiky. K nejvyhlášenějším podnikům své doby patřila zdejší Hoffmanova kavárna s cukrárnou. Machoňova pasáž sloužila svému účelu až do současných let. Přestože byla v roce 1958 prohlášena za kulturní památku, značně chátrala. O nutných generálních opravách se debatovalo již od roku 1995. Kompletní obnova byla zahájena v lednu 2011. Návrh na rekonstrukci vypracoval architekt Miroslav Petráň. GEMA ART GROUP a.s. v projektu figurovala zejména jako dodavatel restaurátorských prací. Ukončení stavebních prací se uskutečnilo v listopadu 2012. Po rekonstrukci se v Machoňově pasáži otevřelo 17 obchodů, restaurace a infocentrum, další 4 rozsáhlejší plochy jsou využity k administrativním účelům. Ve vyšších patrech jsou zachovány bytové prostory. Součástí rekonstrukce a stavebních prací byla výstavba nových podzemních garáží a parkoviště nedaleko objektu.

Opravy mozaikových podlah:
Jedinečný vzhled pasáže dokreslují mozaikové podlahy, které byly vytvořeny z tříbarevných krychliček různých velikostí. Bílé, žluté a červené krychličky jsou vyskládány do obdélných obrazců.
Mozaiková podlaha byla značně poškozená a v minulosti mnohokráte opravovaná nevhodně zvoleným materiálem: keramickou dlažbou, betonem, částmi cihel. Vzhledem ke stupni poškození, bylo rozhodnuto provést její kompletní výměnu.
Rekonstrukce původní mozaikové podlahy byla provedena do sebemenších detailů a na základě přesného zaměření původního vzoru obrazců.
Mozaiková podlaha po restaurování Mozaiková podlaha po restaurování Mozaiková podlaha před restaurováním Mozaiková podlaha po restaurování
Restaurování kamenných prvků pasáže:
Součástí prací byla též obnova žulových soklů lemujících mozaikovou podlahu pasáže. Sokl tvoří v místech vchodů do jednotlivých obchodů vstupní schod vytvořený z umělého kamene. Právě umělý kámen vykazoval nejvyšší stupeň degradace v podobě trhlin a silného znečištění.
Povrch se nejprve očistil pomocí tlakové páry, v nejkritičtějších místech se přistoupilo k mechanickému a chemickému čištění. Trhliny byly zainjektovány, chybějící části dotmelovány. Tmelené části bylo nutné dále patinovat. Chybějící žulové části soklu odborníci nahradili nejvhodnější kopií a opticky doladili s okolím.
Kamenné ostění hlavního vchodu pasáže Hlavní vchod do pasáže Kovové prvky na dveřích Kamenný sokl Detail kamenného prvku
Obnova dřevěných prvků:
Odborníci z řad GEMA ART GROUP a.s. se dále podíleli na obnově původního vzhledu dřevěných prvků. Dřevěné části výkladců podtrhovaly prvorepublikovou atmosféru místa, během let však byla většina zničena a nahrazena neestetickými kopiemi.
V průběhu rekonstrukce byly zhotoveny identické dřevěné kopie těchto původních výkladců, a to na základě dochované dvojice originálů.
Z dřevěných prvků byla dále restaurována madla na schodištích. Povrch byl silně znečištěn a přetřen černým nátěrem. Celé zábradlí bylo demontováno, ošetřeno v restaurátorském ateliéru a následně dodáno na své původní místo.
Celkový pohled na pasáž s dřevěnými výkladci obchodů Detail dřevěných prvků Podoba původního prvorepublikového obchodu Kavárna - původní podoba Původní podoba obchodu
Restaurování kovových prvků:
Zámečnické práce a restaurování kovových prvků se týkalo především kovových částí výkladců – tedy: ocelových konstrukcí výkladců, nůžkových mříží, mosazných mříží vstupních dveří, původních zámků u vitrín a ocelových nadsvětlíků s větracími okénky.
V řadě případů se tyto kovové prvky nedochovaly, proto bylo i v tomto případě nutné přistoupit ke zhotovení kopií dle zbytku dochovaných originálů.
Několik původních ocelových dveří a konstrukcí výkladců bylo pečlivě restaurováno na základě provedeného restaurátorského průzkumu. Po očištění pískováním a za užití roztoku hydroxidu sodného bylo nutné odmastit povrch přípravkem zhotoveným dle starých receptur, které působí proti oxidaci. Následovala pasivace a povrchová úprava vrchními nátěry. Součástí prací byla montáž skleněných vitráží.
Hlavní průčelí a nápis Původní okno v pasáži s kovovou mřížkou Kovové prvky Nůžkovité mříže Detail kovového prvku
Rekonstrukce štukové výzdoby a vnějších povrchů:
Práce zahrnovaly veškerou úpravu štukové výzdoby a stěn uvnitř Machoňovy pasáže. Během restaurátorského průzkumu bylo zjištěno, že původní štuková výzdoba byla po celá léta zachována pod novodobými přetěry. Po odstranění těchto nevhodných nátěrů se započalo s vlastní obnovou. Odtržená místa byla podchycena injektážemi a zpevněním materiálu. V případě silného narušení byly profilace nahrazeny kopií. Škrábance a drobnější poškození byly odborně retušovány. Následovalo broušení do exaktního hladkého povrchu. Barevné pojednání se řešilo na základě původního vzhledu z dvacátých let 20. století.
Luneta pasáže Stav před restaurováním Luneta po restaurování původní malby Původní dochovaný nápis Restaurování štuků a omítek Celkový pohled

 Články v médiích:
Dubský, Michal: Machoňova pasáž je opět otevřena. Po dvou letech v rekonstrukci. Pardubický deník.cz, 6.3. 2013
ira: Machoňova pasáž je hotova, nájemníci se mohou stěhovat. ČT24, 23.4. 2013
Zlinský, Milan: Jen na chvilku se po dvou letech otevřela Machońova pasáž, 20.12. 2012