Květná zahrada, Kroměříž

Unikátní kroměřížský komplex arcibiskupského zámku s Podzámeckými a Květnými zahradami byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO již v roce 1998. Barokní Květná zahrada byla vystavěna v letech 1665 – 75 na popud tehdejšího olomouckého biskupa Karla II. z Lichtejnštejna-Kastelkornu.

Číst dál...

Hrázděný objekt bývalé vrátnice, Olšanské hřbitovy, Praha 2

Předmětem restaurátorských prací byl hrázděný domek z první poloviny 19. století, který se nachází při jižním vstupu Olšanských hřbitovů. Menší stavba byla zcela zdevastována zubem času a především všudypřítomnou vlhkostí způsobenou špatnou izolací. Západní část objektu musela být opětovně přestavěna za použití identických kopií, které byly zhotoveny ze smrkového dřeva a na základě dochovaných prvků. Také v tomto případě přistupovala společnost GEMA ART GROUP a.s. k zakázce s co největší měrou individuality a citlivosti.
Pro GEMA ART GROUP a.s. se jednalo v pořadí již o druhou zakázku realizovanou v areálu Olšanských hřbitovů. V roce 2011 zde probíhala kompletní obnova novogotické hrobky někdejšího pražského primátora Františka Václava Pštrosse.

Číst dál...

IRÁK - Práce na projektu UNESCO - "Urgentní záchranné práce na 2 objektech na Citadele v Erbilu"

GEMA ART GROUP a.s. zvítězila v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení UNESCO na realizaci projektu "Urgentní záchranné práce na 2 objektech na Citadele v Erbilu", v Iráku. Práce byly zahájeny 1. 6. 2013 a plánovaný termín dokončení byl 30.5. 2014.

Číst dál...

Stavební práce pro projekt "Otevřené Rudolfinum", Praha

Jedním z projektů druhé poloviny roku 2014 byla zakázka menšího rozsahu probíhající v interiéru pražského Rudolfina. Práce prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. byly součástí první etapy dvouletého projektu „Otevřené Rudolfinum" probíhající pod taktovkou České filharmonie.

Číst dál...

Schӧnbornský palác v Praze – restaurátorský průzkum stropů a stěn

Předběžný restaurátorský průzkum nástěnných maleb, barevných vrstev na omítkách, štukatérských a kamenných zdobných prvků ve vybraných sálech Schönbornského paláce.

Číst dál...

Židovská synagoga, Mikulov na Břeclavsku

Město Mikulov patřilo v průběhu 16. až 19. století k nejvýznamnějším centrům židovské komunity na Moravě. O této skutečnosti svědčí řada dochovaných domů v bývalé židovské čtvrti. Na úpatí Zámeckého vrchu byla roku 1550 v renesančním stylu vystavěna tzv. Horní synagoga. 

Číst dál...

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Západočeský památkový komplex Bečov nad Teplou patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům regionu. Původní hrad ze 14. století byl v polovině 18. století rozšířen o barokní zámek. Areál tak tvoří jeden z největších památkových celků svého druhu na území České republiky. Kromě unikátní architektury zaujme relikviář sv. Maura, který náleží k nejcennějším ukázkám románského umění v celoevropském měřítku. Také na tomto projektu se v minulosti podílela GEMA ART GROUP a.s. Od roku 2010 probíhaly další rozsáhlé restaurátorské a rekonstrukční práce. Restaurování se týkalo středověkého hradu, především obnovy vnějšího pláště, kamenných, kovovových a dřevěných prvků.

Číst dál...

Židovská škola a velká synagoga, Boskovice na Blanensku

 

Obnova bývalého židovského obecního domu a školy v Bílkově ulici i rekonstrukce Velké synagogy v Traplově ulici byla realizována v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice probíhající v letech 2011 až 2018 v celkem deseti oblastech Čech, Moravy a Slezska. Restaurátorské a stavební práce byly prováděny na celkem 15 památkách. Cílem projektu byly vytvořit kulturní a vzdělávací centra židovské kultury. GEMA ART GROUP a.s. zastávala místo generáního dodavatele stavebních a restaurátorských prací.

 

Číst dál...

Rabínský dům a synagoga, Polná na Jihlavsku

Židovská obec v Polné na Jihlavsku patřila k nejvýznamnějším lokalitám židovské komunity na našem území. Místní židovské ghetto patří k nejlépe dochovaným v kraji Vysočina. Vznikalo postupně již od 16. století. Součástí ghetta byla synagoga s nedalekým rabínským domem, obě stavby byly zahrnuty do projektu Revitalizace židovských památek. Stavební i restaurátorské práce na profesionální úrovni zajišťovala i společnost GEMA ART GROUP a.s.

Číst dál...

Rabínský dům a synagoga, Úštěk na Litoměřicku

Město Úštěk na Litoměřicku se pyšní bohatou historií židovského osídlení sahající až k roku 1327. Komunita se rozrostla zejména v 16. století, výstavba původně dřevěné synagogy tak byla nezbytná. Město však v průběhu 18. století zasáhl požár, který zcela poničil také synagogu. V roce 1794 tak bylo vydáno povolení k výstavbě nové synagogy z kamene. Objekt byl postaven na skalnatém ostrohu, čímž se architektura synagogy ještě více zdůraznila. 

Číst dál...