Realizace obnovy NKP Hospital Kuks

Projekt oceněný titulem Stavba roku 2016 a Cenou Ministerstva kultury České republiky.
Dlouho očekávaná obnova unikátní barokní památky v Kuksu na Trutnovsku se plně rozběhla během června 2013. Rozsáhlý barokní komplex byl vystavěn v letech 1692 – 1724 na popud Františka Antonína Šporka. Tehdy se jednalo o rozlehlé lázeňské centrum určené k rekreaci i společenskému vyžití vyšší šlechty. Krom lázeňských budov a zámku se na levém břehu Labe nacházela dostihová dráha i zámecké divadlo. Naproti lázním přes řeku Labe nechal hrabě vystavět špitál pro válečné veterány a kostel Nejsvětější Trojice. Na terase špitálu se nacházejí barokní sochy Dvanácti Ctností a Neřestí od sochaře Matyáše Bernarda Brauna, připomínající návštěvníkům rozpor mezi dobrem a zlem.

Číst dál...

Obnova Hospodářského dvora kláštěra v Plasích

Rozlehlý klášter Plasy láká svou bohatou historií a neobyčejnou architekturou již řadu let. Původně cisterciácký klášter byl založen pozdějším králem Vladislavem II. v roce 1144. Vzestup kláštera byl zastaven vlivem husitských válek v 15. století a během války třicetileté (1618-1648). Nový rozkvět tak přišel až na přelomu 17. a 18. století. Právě do tohoto období spadají barokní úpravy původního konventu a výstavba nového hospodářského dvora. Na návrzích se podíleli barokní stavitelé jako J. B. Santini nebo J. B. Mathey.

Číst dál...

Zámek Valtice

Barokní zámek Valtice patří k nejvyhledávanějším turistickým destinacím v tuzemsku. Díky své poloze, bohaté historii a cenným uměleckým i stavebním prvkům byl památkový komplex již v roce 1996 zapsán společně s nedalekým zámkem Lednice na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Od jara 2014 byla v zámku realizována rozsáhlá rekonstrukce jízdárny a domku zahradníka. V bývalé jízdárně byla obnovena barokní divadelní scéna, která nově slouží jako Národní centrum divadla a tance. Navazující dům zahradníka byl přetvořen na badatelnu s knihovnou.
Do projektu se dílčím způsobem, od září 2014, zapojila také GEMA ART GROUP a.s. Společnost zde provedla práce související zejména s obnovou fasády západního předzámčí, odizolováním podzemní části komplexu u hotelu Hubertus a celkovou rekonstrukcí spojovacího krčku, jenž se nachází právě mezi samotným zámkem a domem zahradníka. Práce byly ukončeny v dubnu 2015.

Číst dál...

Valdštejnská lodžie, Jičín

 Objekt byl vyprojektován italským architektem Nicolo Sebregondim pro majitele frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna, který si zvolil město Jičín za správní středisko svého panství. Výstavba objektu byla započata roku 1630 a prameny uvádějí, že již za dva roky byla stavba dokončena.

Číst dál...

Oprava torza příčné stěny Purkrabského paláce, hrad Točník

 Hrad Točník byl postaven v letech 1395 až 1398 Václavem IV. na Zámecké hoře (osídlené již v době Halštatské) na horním konci skalnatého žebra, na jehož dolním zakončení stával hrad Žebrák. Hrady se nacházejí nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák.

Číst dál...

Hrad Karlštejn - opravy opěrné zdi přístupové cesty

Menším projektem s názvem "Hrad Karlštejn- opěrná stěna přístupové cesty před 1. bránou, statické zajištění a návrh plotové nástavby", bylo provedení opravy opěrné zdi u přístupové cesty národní kulturní památky Hrad Karlštejn.

Číst dál...

Kostel sv. Mikuláše, Cheb

 Kostel sv. Mikuláše je kulturní památkou, zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19124/4-3633. Představuje významnou městskou chrámovou stavbu, a to v kontextu celých Čech.

Číst dál...

Další etapa projektu Otevřené Rudolfinum, Praha

Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.
Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace.

Číst dál...

Konzervace sochařské výzdoby ohrazení na I. nádvoří Pražského hradu, Praha - Hradčany

 Sochařská výzdoba je součástí masivního oplocení 1. nádvoří Pražského hradu a je součástí hlavního vstupu do areálu Pražského hradu. Ohrazení nádvoří tvoří ozdobná mříž mezi pilíři se sochami, která je dělena osmi pilíři (pylony) z pískovcových kvádrů.

Číst dál...

Opravy v jižních zahradách Pražského hradu - zahrada Na Valech, Praha - Hradčany

 Zahrada Na Valech, jako součást areálu Pražského hradu, je od roku 1962 chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Zahrada Na Valech představuje rozsáhlý komplex jižních zahrad Pražského hradu, který se táhne od Růžové zahrady na západě až k dělostřelecké baště – Černé věži na východě, k Opyši.

Číst dál...