Hrad Karlštejn - opravy opěrné zdi přístupové cesty

 karlstejn stena tab

Adresa:
SH Karlštejn Budňany, parc. č. 431
Typ prací:
Oprava opěrné zdi
Investor:
NPÚ - Územní památková správa v Praze
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 11/2014 - 6/2015


Menším projektem bylo provedení opravy opěrné zdi u přístupové cesty národní kulturní památky Hrad Karlštejn, které spočívalo v přezdění zdi včetně základů s použitím původního materiálu, doplnění zděných plotových pilířků a části zdi pod nimi, doplnění zdiva kapličky a dále v provedení omítky předmětné zdi a provedení odvodnění.
V první etapě byly provedeny bourací práce a vyzdění nového základu. V zimních měsících probíhěhla technologická přestávka s předpokladem zahájení druhé etapy v březnu 2015 a dokončením o tři měsíce později.

FOTOGALERIE:

Oprava opěrné zdi Oprava opěrné zdi Oprava opěrné zdi Oprava opěrné zdi Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Oprava opěrné zdi Oprava opěrné zdi Oprava opěrné zdi