Rekonstrukce hradebního zdiva Královského paláce, Chebský hrad, Cheb

 5.1 Proveden sprovn kaple 640x428 - kopie

Adresa:
 Hrad Cheb, Dobrovského 21, Cheb, 350 01
Typ prací:
Spárování lomového kamenného zdiva
Statické zajištění hradební zdi paláce
Restaurátorská oprava zdiva
Investor:
Město Cheb
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011 - 2017

 
Historie chebského hradu je zmiňována již počátkem 12. století. Dějiny hradu jsou často spojovány s rodem Štaufů, ze kterého vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Jedním z nich byl i Friedrich Barbarossa, který nechal na konci 12. století původní objekt přestavět na císařskou falc. Do dnešní doby zůstaly zachovány vnější obranné hradby s Černou věží, patrová románsko-gotická kaple sv. Erharta a Uršuly a zříceniny paláce. Hrad byl v 17. století přestavěn na barokní pevnost, ale poté byl opuštěn a postupně zchátral. Dnes je součástí Chebské památkové rezervace.
Zdivo hradební stěny je z velké většiny kamenné, pouze na drobných novodobých opravách bylo použito pálených cihel. Stěna je součástí nezastřešeného hradního paláce. Od roku 2011, kdy se v hradním zdivu objevily první havarijní stavy, kontinuálně probíhají restaurátorské opravy severního zdiva hradního paláce. Původně se týkala vnějších částí zdiva, především spárování a zajištění stability stěn hradu. Po geodetickém zaměření a vypracování projektu oprav byly zahájeny i samotné sanační práce.
Zřícené kamenné zdivo bylo nutné řádně založit a vyzdít novou část. Kromě vyzdívání byly do vybraných spár vkládány kotvy, které posílily adhezi mezi přizdívkou a podkladem. Spárování kamenů bylo provedeno materiálem, jehož složení vyplynulo z průzkumu autentických ložných malt.
Pro spárování kamenného zdiva bylo použito přírodní hydraulické vápno NHL z vápenky Otterbein ve směsi s lokálními písky. Součástí realizace byla i spolupráce na řešení odvodnění vnitřních ploch hradu. Projekt odvodnění se týkal provedení drenáží podél vnějších částí hradebního zdiva a následného odvodu srážkové vody mimo objekt. Společnost Gema Art Group a.s. provedla jádrové vrty skrze stěny pro následné odvodnění a kamenný chrlič přes líc zdiva.

Práce pokračují též v roce 2017. Loni (r. 2016) byla dokončena rekonstrukce severní stěny z vnitřní i vnější části paláce. Součástí prací byla i rozsáhlejší výměna kamenných bloků na koruně zdiva. Nejsložitější opravou se stalo restaurování původních oken paláce. Vzhledem k rozsáhlému poškození oken bylo nutno provést nejen práce restaurátorské na stávajích prvcích, ale zajistit též stabilitu kleneb včetně výměny dosloužilých mramorových a břidlicových parapetů.

 FOTOGALERIE:

  Vnější hradební zeď Vnější hradební zeď Degradace základů hradeb Restaurování statiky základů Spárování před rekonstrukcí Spárování po rekonstrukci Detail hlavice okenního sloupu Detail hlavice sloupu I Detail čištění původních mramorových hlavic okenních sloupů Detail mramoru hlavice sloupu Detail restaurátorského čištění zdiva Finální úprava nadpraži okna Hlavice sloupku před restaurováním Čištění okenní hlavice Koruna zdiva po restaurování Ocelové zpevnění hlavic ztratilo svou funkčnonst Okenní sloupky Okenní část po restaurování Okno před demontáží lešení Okno paláce Oprava parapetů oken Pohled na hlavici sloupu Pohled na zrestaurovanou část oken Pokládka kamenných desek na korunu zdiva Poškozená část stojky klenebního okna Průběh pokládky kamenných desek na korunu stěny Rekonstrukce koruny zdiva Rekonstrukce koruny zdiva - průběh Průběh prací Restaurtorské práce - čištění hlavic okenních pilířů Spárován koruny zdiva Spárování parapetu oken Okna před rekonstrukcí Průběh prací Vzorkování spárování hradebního zdiva Zrestaurovaná část oken