Valdštejnská lodžie, Jičín

 Valdtejsnk lodie tab

Adresa:
 Valdštejnská lodžie č.p.  4, Jičín
Typ prací:
Restaurátorské a stavební práce
Investor:
Město Jičín
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015

 

 Objekt byl vyprojektován italským architektem Nicolo Sebregondim pro majitele frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna, který si zvolil město Jičín za správní středisko svého panství. Výstavba objektu byla započata roku 1630 a prameny uvádějí, že již za dva roky byla stavba dokončena. Do dnešní doby prošla lodžie několika stavebními úpravami, které tvoří finální podobu. Současné práce spočívaly v opravách jihovýchodní čelní fasády a jihozápadní a severovýchodní boční fasády. Práce zahrnovaly odstranění uvolněných nepůvodních štukových a jádrových omítek, zajištění trhlin ve zdivu sklolaminátovými tyčemi vlepenými do drážek ve zdivu a opravu poškozeného cihelného zdiva. Obnova poškozeného kamenného zdiva byla prováděna náhradou celých kamenů. Rekonstrukce se rovněž týká restaurování městského znaku, na jihovýchodní čelní fasádě.