Kostel sv. Mikuláše, Cheb

 tabulka mikulas cheb

Adresa:
 Kostelní nám. 188/15, Cheb
Typ prací:
Restaurování vnitřních omítek a spárování
Investor:
Římskokatolická farnost v Chebu
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2014 - 2015

 
FOTOGALERIE:

Kostel sv. Mikuláše, Cheb Kostel sv. Mikuláše, Cheb Kostel sv. Mikuláše, Cheb tabulka_mikulas_cheb

Kostel sv. Mikuláše je kulturní památkou, zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 19124/4-3633. Představuje významnou městskou chrámovou stavbu, a to v kontextu celých Čech. Kostel vznikal v mnoha stavebních etapách. Základem je pozdně románská městská farní svatyně, z níž se dochoval západní portál, východní dvojvěží a některé druhotné prvky. Románská věž zvonice je čtvercového půdorysu, kde interiér věže je proveden z mohutného lomového kvádříkového zdiva. Ve zdivu se nachází množství barokních a klasicistních výplní, které jsou viditelně odlišné od kamenné výplně románského zdiva. S ohledem na historicky cenné materiály a jejich stáří se jedná především o konzervační zásah na všech typech povrchů interiéru zvonice. Restaurátorské práce plně respektují dochovaný stav a zachovávají doklady o všech předešlých zásazích při jednotlivých stavebních úpravách a přestavbách. Práce prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. budou ukončeny v roce 2015.