Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha

 tabulka lucerny

Adresa:
 Prašný most, Svatovítská ulice, Praha 6
Typ prací:
Výroba a montáž historizujících bronzových luceren
Investor:
Hlavní město Praha
Dodavatel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015

 

FOTOGALERIE:
Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha

Výstavba městského okruhu a tunelu Blanka si vyžádala i rozšíření vozovek v ulici Svatovítská v Praze 6. „Prašný most" v městském okruhu Myslbekova – Pelc – Tyrolka, vedoucí přes železniční trať, musel ustoupit novému mostu, který však vzhledově odpovídá charakteru původní stavby. Historické osvětlení starého Prašného mostu se nedochovalo, a po desetiletí zde bylo užíváno jen řadové pouliční osvětlení. K osazení hlavic čtyř pylonů nového mostu, byla zvolena historizující varianta osvětlení. Jako nejvhodnější typ byla vybrána výroba modifikovaných replik luceren z Mánesova mostu v Praze, tedy bronzové lucerny, upravené podle světelně technických požadavků současnosti. Komplexní dodávku nového osvětlení realizovala GEMA ART GROUP a.s. Výrobu replik historizujících luceren a jejich montáž provedla firma Pasířství Houska & Douda spol. s r.o. Elektrovýzbroj svítidel, revize a připojení do městské sítě veřejného osvětlení hlavního města Prahy bylo realizováno ve spolupráci se společnostmi ELTODO a.s. a ELTODO-CITELUM s.r.o.