Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 3

 italska tabulka

Adresa:
 Italská 438/36, Praha 3
Typ prací:
Provedení oprav 
Investor:
 Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015

 

Předmětem této veřejné zakázky je oprava oplocení, opěrné zdi a dvorních přilehlých objektů a historických budov. Nemovitost je nemovitá kulturní památka zapsaná pod r.č. ÚSKP 40964/1-1795, proto jsou práce spojené s opravou opěrné zdi (kamenná zeď, kované zábradlí), opravou oplocení a opravou fasád dvorních objektů předmětem zásahu v restaurátorském režimu za účasti restaurátorů s příslušným povolení Ministerstva kultury.

FOTOGALERIE:
Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 2 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 3 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 3 Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 3