Oprava torza příčné stěny Purkrabského paláce, hrad Točník

 tocnik tab

Adresa:
 NPÚ, správa hradů Žebrák a Točník
Typ prací:
Záchranné stavební práce
Investor:
Národní památkový ústav
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015

 
FOTOGALERIE:

Oprava torza příčné stěny Oprava torza příčné stěny Oprava torza příčné stěny Oprava torza příčné stěny Oprava torza příčné stěny Oprava torza příčné stěny

Hrad Točník byl postaven v letech 1395 až 1398 Václavem IV. na Zámecké hoře (osídlené již v době Halštatské) na horním konci skalnatého žebra, na jehož dolním zakončení stával hrad Žebrák. Hrady se nacházejí nad obcí Točník, nedaleko města Žebrák.

Po požáru hradu Žebrák, který již nebyl obnoven, nechal nedaleko král Václav IV. postavit hrad nový. Po jeho smrti převedl jeho bratr Zikmund hrad do zástavy Seinsheimům, poté Kolovratům a po dalším častém střídání zástavních držitelů, se za vlády Rudolfa II. vrátil hrad Točník zpět koruně. Císař však hrad nepoužíval, a tak se již během třicetileté války stal úkrytem okolního lidu. V roce 1923 prodal poslední držitel Josef Colloredo-Mansfeld zříceniny obou sousedících hradů Klubu českých turistů.