Opravy v jižních zahradách Pražského hradu - zahrada Na Valech, Praha - Hradčany

 Zahrada Na Valech, jako součást areálu Pražského hradu, je od roku 1962 chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Zahrada Na Valech představuje rozsáhlý komplex jižních zahrad Pražského hradu, který se táhne od Růžové zahrady na západě až k dělostřelecké baště – Černé věži na východě, k Opyši.

Číst dál...

Historizující lucerny na Prašném mostě, Praha

 Výstavba městského okruhu a tunelu Blanka si vyžádala i rozšíření vozovek v ulici Svatovítská v Praze 6. „Prašný most" v městském okruhu Myslbekova – Pelc – Tyrolka, vedoucí přes železniční trať, musel ustoupit novému mostu, který však vzhledově odpovídá charakteru původní stavby.

Číst dál...

Oprava oplocení, opěrné zdi a zdi přilehlých objektů, Italská ulice, Praha 3

 Předmětem této veřejné zakázky je oprava oplocení, opěrné zdi a dvorních přilehlých objektů a historických budov. Nemovitost je nemovitá kulturní památka zapsaná pod r.č. ÚSKP 40964/1-1795, proto jsou práce spojené s opravou opěrné zdi (kamenná zeď, kované zábradlí), opravou oplocení a opravou fasád dvorních objektů předmětem zásahu v restaurátorském režimu za účasti restaurátorů s příslušným povolení Ministerstva kultury.

Číst dál...