Rekonstrukce výstavního prostoru v areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy

Vedle památkově chráněných objektů, se společnost GEMA ART GROUP věnuje taktéž stavební a rekonstrukční činnosti. Příkladem je mimo jiné i projekt v Botanické zahradě hlavního města Prahy.

Číst dál...

Rekonstrukce Muzea sklářství - Památník slářství, Kristiánov

Předmětem rekonstrukce a restaurátorských prací bylo poslední stavení (roubenka) staré sklářské osady Kristiánov, která je součástí expozic Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Číst dál...

Záchrana rotundy sv. Václava - stavební a restaurátorské práce, Praha

V průběhu dlouhých staletí hledali historici a archeologové rotundu sv. Václava, zmiňovanou ve svatováclavské legendě z poloviny 13. století. K jejímu nálezu přispěla rozsáhlá rekonstrukce budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Během probíhajících prací tak byly 3. února 2004 náhodně odhaleny pozůstatky rotundy sv. Václava.

Číst dál...

Obnova areálu zámku Svijany

Původně renesanční zámek vystavěný v letech 1565 až 1567 byl do dnešní klasicistní podoby přetvořen v roce 1823, tehdy byla nemovitost v držbě knížete Rohana. Zámek sloužil jako obydlí vyšších úředníků. Po roce 1945 byl zkonfiskován československým státem. Následovala necitlivá stavební adaptace na skladiště a ubytovnu, poté objekt řadu let chátral.
Roku 2013 zámek zakoupila akciová společnost Pivovar Svijany, aby zdevastovanému komplexu navrátila dřívější lesk a zpřístupnila jej široké veřejnosti.

Číst dál...

Revitalizace komplexu klášterů v Českém Krumlově

 V centru historické perly jižních Čech probíhá od jara 2014 jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v dějinách Českého Krumlova. Projekt v sobě zahrnuje celkovou obnovu rozsáhlého komplexu bývalých klášterů minoritů a klarisek. Objekty klášterů tvoří kulturní památku, která se nachází na území městské památkové rezervace, zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Číst dál...

ND – Rekonstrukce a zateplení střešního pláště historické budovy Stavovského divadla – Rekonstrukce balkónů, Praha

Dnes užívanému názvu Stavovské divadlo, předcházelo několik pojmenování. Původně byl užíván název Hraběcí Nosticovo divadlo, nebo pouze Nosticovo divadlo, podle svého zakladatele, poté v letech socialismu, byl používán název Tylovo divadlo.

Číst dál...

Barokní skvost v centru Prahy se dočkal obnovy

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byl vzhledem ke svému zchátralému stavu palčivým problémem památkářů i města. Z objektu odpadávaly kusy omítky, narušeny byly historické sochy umístěné v exteriéru. Vlivem špatného stavu střešní krytiny začalo do chrámu zatékat, což celkový stav budovy ještě více zhoršovalo. Mnoho let diskutovaná rekonstrukce se tak stala zcela nevyhnutelnou!

Číst dál...

Údržbové práce, hrad Žebrák

Předmětem této akce bylo provedení záchranných údržbových prací na hradebním zdivu státního hradu Žebrák. Hrad založil ve druhé polovině 13. století Oldřich Zajíc z Valdeka u důležité obchodní stezky z Prahy do Bavorska.

Číst dál...

Malostranský hřbitov v Praze – obnova areálu

Neobyčejný hřbitov opředený řadou pověstí se nachází u frekventované Plzeňské ulice, na samém rozhraní Smíchova a Košíř. Přízvisko „Malostranský" získal z prostého důvodu: pohřbívali se zde, po nějaký čas, zejména nebožtíci z Malé Strany.
Místo představuje v této oblasti vzácnou enklávu zeleně a klidu. Pro veřejnost byl hřbitov od roku 2001 nepřístupný. Důvodem byl především jeho tristní stav a vandalismus. Změny nastaly na popud občanského sdružení Malostranský hřbitov, Klubu za starou Prahu a Správy pražských hřbitovů. Díky snahám obyvatel i úředníků se podařilo získat mnohamilionovou finanční podporu na kompletní revitalizaci Malostranského hřbitova, dotace pochází z operačního programu Evropské unie – Konkurenceschopnost.

Číst dál...

Hrad Karlštejn – havarijní zajištění opěrných pilířů a hradeb přiléhajících k purkrabství

Národní památkový ústav provádí na státním hradu Karlštejn průběžné konzervátorské a záchranné práce. Tato národní památka má mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. V roce 1348 byl gotický hrad Karlštejn založen českým králem a římským císařem Karlem IV. Do hradeb Karlštejna byly uloženy královské poklady, zejména sbírky svatých relikvií a říšské korunovační klenoty. Společnost GEMA ART GROUP a.s. se na Karlštejně průběžně podílela na realizaci některých projektů.

Číst dál...