Barokní skvost v centru Prahy se dočkal obnovy

 mikulas tab

Adresa:
kostel sv. Mikuláše, Staroměstské nám., Praha 1
Typ prací:
Oprava obvodového pláště kostela
Oprava dřevěných prvků
Repase kovářských prvků
Restaurování vitrážových oken a barokních soch
Investor:
Hlavní město Praha
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 07/2014 - 2016

 

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí byl vzhledem ke svému zchátralému stavu palčivým problémem památkářů i města. Z objektu odpadávaly kusy omítky, narušeny byly historické sochy umístěné v exteriéru. Vlivem špatného stavu střešní krytiny začalo do chrámu zatékat, což celkový stav budovy ještě více zhoršovalo. Mnoho let diskutovaná rekonstrukce se tak stala zcela nevyhnutelnou!

V létě 2013 byla vypsána veřejná soutěž na opravu obvodového pláště a soch kostela, poškozené části střešní krytiny, restaurování vitráží i kovových prvků. Vítězem výběrového řízení se stala GEMA ART GROUP a.s.
Od července 2014 zde probíhá první část oprav zahrnující obnovu historického pláště. V současné době se provádí čištění fasády od nepůvodních nátěrů, vysprávka a příprava na nanesení nové omítkové vrstvy v odstínu dle původní barevnosti. Současně jsou čištěny a restaurovány barokní štuky od Bartolomea Spinettiho. Následovat bude restaurování barokní sochařské výzdoby z dílny Matyáše Bernarda Brauna, Matěje Václava Jӓckela i neobarokní plastiky sochaře Bohuslava Šimanského.
Dále bude provedena oprava kovových prvků (ocelové části vitrážových oken, mříže, vstupní vrata s železným plechem a kovářskou dekorací) i prvků dřevěných (dřevěná okna a vrata). Současně bude restaurována vitrážová výzdoba oken a rekonstruována již zmíněná střecha, aby se zamezilo zatékání a následného vzlínání vlhkosti uvnitř chrámu.
Barokní památka projektovaná dle návrhů Kiliána Ignáce Diezenhofera a vystavěná v letech 1732–1737, byla restaurována do konce listopadu 2015.

Články v médiích:
Eisenhammerová, Jitka: Z kostela sv. Mikuláše padá fasáda. Deník.cz, 5.10. 2011
Váchal, Adam: Chybí peníze, do chrámu teče. Metro, 16.2. 2012
Konvička, Zbyněk: Praha za 50 milionů opraví fasádu kostla sv. Mikuláše. Pro památky, 19.5. 2013
Red.: Praha vypsala zakázku na opravu kostela sv. Mikuláše. Metro, 31.8. 2013
Red.: Mikuláš si oblékne nový plášť. Web hlavního města Prahy, 25.3. 2014
ČTK: Kostel na Staroměstském náměstí bude jako nový. Prokouknou sochy i fasáda. Deník Metro, 25.3. 2014
red.: Sv. Mikuláš na Staroměstském náměstí so oblékne do nového kabátu. Pravá Praha, 15.4. 2014


FOTOGALERIE:
Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela Celkový pohled na průběh rekonstrukce obvodového pláště kostela Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela Informační cedule Informační tabule Průběh prací Stav před rekonstrukcí Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela Stav před rekonstrukcí Stav před rekonstrukcí Exteriér chrámu sv. Mikuláše - stav před rekonstrukcí Stav před rekonstrukcí Kostelní věž Pravá věž kostela sv. Mikuláše Okno chrámu před - průběh prací Očištění od novějších přemaleb Očištění od novějších přemaleb Půlkruhový tympanon zakončující střední edikulu jižního (hlavního) průčelí kostela Trojúhelný tympanon umístěný nad okny bočních edikul jižního (hlavního) průčelí Trojúhelný tympanon umístěný nad okny bočních edikul jižního (hlavního) průčelí Nika - stav po očištění Pata sloupu - stylobat - po očištění od nepůvodních vrstev Podstavec - průběh prací Zdobné prvky fasády - průběh prací Detail narušené fasády Zjišťovací sonda původní barevnosti Detail očištěné fasády Detail fasády - průběh prací Fasáda - průbeh prací Stav po očištění Detail zdobného prvku nad nikou - průběh prací Voluta - stav před restaurováním Hlavice sloupu Detal rostlinného reliéfu pod parapetem okna Suprafenestra - mušle - průběh prací Erb na jižní (hlavní) fasádě - průběh prací Reliéf s andílky - průběh prací Zdobné prvky na jižní (hlavní) fasádě kostela Rostlinné reliéfy - průběh prací Rostlinné reliéfy - průběh prací Rostlinné reliéfy - průběh prací Rostlinné reliéfy - průběh prací Rostlinné motivy na fasádě - stav po očištění Suprafenestra - rostlinné motivy - stav před restaurováním Detail ostění kasulového okna - průběh prací Rostlinné motivy pod parapetem okna - po očištění Ostění okna - stav před restaurováním Vitrážové okno jižního (hlavního) průčelí - průběh prací Očištění povrchu jižního (hlavního) průčelí kostela Vitráže v hlavním okně nad portálem jižního (hlaního) průčelí kostela - stav před restaurováním Jižní (hlavní) průčelí kostela - průběh prací Socha ďábla na řetězu - atribut sochy sv. Prokopa umístěné ve střední edikule jižního (hlavního) průčelí kostela Socha sv. Vojtěcha - jižní průčelí kostela Plastika anděla - průběh restaurování Detail plastiky- průběh prací Socha sv. Vojtěcha ve střední edikule jižního (hlavního) průčelí kostela Detail sochy sv. Vojtěcha vedle vstupního portálu jižního (hlavního) průčelí Detail plastiky - průběh prací Socha sv. Kosmy v nice umístěné mezi dvojici sdružených polosloupů ve střední edikule jižního (hlavního) průčelí kostela Socha sv. Damiána v nice umístěné mezi dvojici sdružených polosloupů ve střední edikule jižního (hlavního) průčelí kostela Socha sv. Jana Nepomuckého v nice nad oknem umístěným nad vstupním portálem jižního (hlavního) průčelí kostela Alegorie Naděje umístěná na levém půlkruhovém tympanonu, který zakončuje střední edikulu jižního (hlavního) průčelí kostela Socha Víry umístěná na levém půlkruhovém tympanonu zakončující střední edikulu jižního (hlavního) průčelí kostela Alegorie Lásky umístěná na pravém půlkruhovém tympanonu, který zakončuje střední edikulu jižního (hlavního) průčelí kostela Alegorie Mírnosti na pravém půlkruhovám tympanonu střední edikuly jižního (hlavního) průčelí kostela Socha sv. Zikmunda na jihozápadní části východní věže kostela Dvojice hlaviček andílků zakončuje niku se sochou Jana Nepomuckého nacházející se nad oknem umístěným nad vstupním portálem jižního (hlavního) průčelí kostela Berla sv. Vojtěcha Průběh restaurování fasády - prosinec 2014 Průběh restaurování fasády - prosinec 2014 Průběh restaurování fasády - prosinec 2014 Průběh restaurování fasády - prosinec 2014 Průběh restaurování fasády - prosinec 2014 Průběh prací - pohled ze západní části - prosinec 2014 Průběh prací - celkový pohled na rekonstrukci pláště kostela (prosinec 2014) Stav po restaurování Socha po restaurování Jižní (hlavní) průčelí kostela - stav po restaurování Západní fasáda - stav před restaurováním (prosinec 2014) Průčelí kostela sv. Mikuláše - stv po restaurování (prosinec 2014) Okno západní části fasády - stav před restaurováním (prosinec 014) Kostel sv. Mikuláše - stav po restaurování (prosinec 2014)
Zkouška barevnosti fasády:
Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády Průběh prací - zkouška barevnosti fasády