Revitalizace komplexu klášterů v Českém Krumlově

 Cesky Krumlov tabulka

Adresa:
 nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Typ prací:
Kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen
Investor:
 Město Český Krumlov
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2015-2016

 

V centru historické perly jižních Čech probíhá od jara 2014 jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v dějinách Českého Krumlova. Projekt v sobě zahrnuje celkovou obnovu rozsáhlého komplexu bývalých klášterů minoritů a klarisek. Objekty klášterů tvoří kulturní památku, která se nachází na území městské památkové rezervace, zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Velkolepá revitalizace je financována především z fondů Evropské unie. Cílem projektu je celková oprava areálu, jenž bude využíván jako vzdělávací centrum pro odbornou i laickou veřejnost, tematicky zaměřené na historii klášterů a města Český Krumlov. V prostorách tak bude zřízeno dokumentační středisko, badatelna, návštěvníci budou moci dále navštívit interaktivní muzejní expozici, fundované přednášky, workshopy i kurzy, které se budou konat v řemeslných a provozních dílnách. Nejen místní obyvatelé jistě ocení rozličné kulturní akce jako koncerty či divadelní představení. Sekundárním cílem je též celkové zatraktivnění historického jádra města.
Revitalizace areálu zahrnují rekonstrukci fasády, střešní krytiny, přístupové cesty, nádvoří i rozlehlých klášterních zahrad, kam se má po mnohaleté pauze vrátit původní pěstování vinné révy. Kompletní opravy se týkají také interiéru dvojklášteří. Místnosti byly v rámci projektu citlivě restaurovány a obnoveny. Následovala úprava a kompletní provedení vnitřního vybavení připravovaných expozic pro návštěvníky. Právě tuto etapu zaštítila společnost GEMA ART GROUP a.s. Společnost má bohaté zkušenosti z nedávného projektu Revitalizace židovských památek v České republice, kde mimo jiné také figurovala jako generální dodavatel výstavních expozic.
Do projektu Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově je GEMA ART GROUP a.s. aktivně zapojena od dubna 2015. Expozice, provozní a řemeslné dílny jsou prováděny v jednotném výtvarném rázu a v souladu s historickou atmosférou klášterních interiéru. Ukončení prací je plánováno v závěru letošního roku.