Obnova areálu zámku Svijany

 svijany tabulka

Adresa:
 Svijany č.p. 30, Svijany
Typ prací:
Stavební práce
Rekonstrukce fasády
Restaurování nástěnných maleb
Klempířské a zámečnické práce
Lešenářské práce
Investor:
 Pivovar Svijany a.s.
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 03/2015 - 04/2016

 

Původně renesanční zámek vystavěný v letech 1565 až 1567 byl do dnešní klasicistní podoby přetvořen v roce 1823, tehdy byla nemovitost v držbě knížete Rohana. Zámek sloužil jako obydlí vyšších úředníků. Po roce 1945 byl zkonfiskován československým státem. Následovala necitlivá stavební adaptace na skladiště a ubytovnu, poté objekt řadu let chátral.

Roku 2013 zámek zakoupila akciová společnost Pivovar Svijany, aby zdevastovanému komplexu navrátila dřívější lesk a zpřístupnila jej široké veřejnosti. V budově zámku bude od června 2016 otevřena expozice zaměřená na bohaté archeologické nálezy z doby bronzové, které byly v obci Svijany objeveny. Prostor bude dále věnován historii zámku, místní šlechty a pivovaru. Návštěvníci budou moci navštívit také kapli s původní pozdně renesanční malbou, která je nyní předmětem restaurátorských prací. V areálu se plánují koncerty, slavnosti a další rozličné kulturní akce.
Odborníci z řad GEMA ART GROUP a.s. se intenzivně zapojují do revitalizace památky již od března 2015. Předmětem prací je kompletní oprava zámku i přilehlé staré školy. Před zahájením revitalizace byly provedeny restaurátorské průzkumy i mykologické posudky vztahující se ke stavu trámových konstrukcí a krovů střechy zámku i školy.
Práce zahrnují statické zajištění, opravu komínů, dřevěných i kmenných podlah, ošetření a obnovu vnitřních omítek, opravy a doplnění schodiště. Náročným úkolem je dále rekonstrukce krovů a střešní krytiny, stav dřevěného krovu na budově školy byl shledán natolik kritickým, že bude nutno přistoupit k jeho kompletní výměně.
Rozsáhlá obnova je dále realizována na exteriéru památky, jedná se zejména o opravu fasády a jednotlivých kamenných prvků a parapetů. Součástí projektu je též renovace nádvoří, kde bude položena dlažba ze štípaného čediče, úpravy ohradních zdí a vstupní brány s původním portálem. Na jaře 2016 proběhne osev trávníků a výsadba nových ovocných stromů.

Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Zámek Svijany - před rekonstrukcí Detail fasády Průběh prací Průběh prací na fasádě Průběh prací Zámecká zeď - průběh prací Interiér zámku - schodiště Schodiště zámku Dochovaná nástěnná malba Zámecká kaple Zámecká kaple Sondy Vitrážové okno kaple Rekonstrukce dlažby Průběh prací Interiér staré školy před rekonstrukcí Krov školy Stará škola - před rekonstrukcí Stará škola - před rekonstrukcí Stará škola - průběh prací Stará škola - průběh prací