Záchrana rotundy sv. Václava - stavební a restaurátorské práce, Praha

rotunda vaclav uzky

Adresa:
Malostranské nám. 2/25, 118 00, Praha 1 
Typ prací:
Stavební práce
Restaurátorské práce
Investor:


Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
(Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway)
norsky grant uzky obr
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 01 - 05/ 2016

 

 
FOTOGALERIE:

  Celkový pohled Původní dlažba Detail dlaždice Průběh prací Prachotěsné uzavření prostoru vstupu Průběh prací Vstup do prostoru rotundy Přípravné práce a dokumentace Průběh prací Průběh prací Průběh prací Exkurze zahraničních studentů ČVUT Lávka Exkurze studentů restaurování UPCE Praxe studentů restaurování UPCE Praxe studentů restaurování UPCE Rotunda sv. Václava po dokončení Rotunda sv. Václava po dokončení

V průběhu dlouhých staletí hledali historici a archeologové rotundu sv. Václava, zmiňovanou ve svatováclavské legendě z poloviny 13. století. K jejímu nálezu přispěla rozsáhlá rekonstrukce budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí. Během probíhajících prací tak byly 3. února 2004 náhodně odhaleny pozůstatky rotundy sv. Václava.
Badatelé předpokládali, podle anonymní rytiny zobrazující vpád Pasovských na Menší Město pražské v roce 1611, že se nachází v západní frontě domů uprostřed Malostranského náměstí. Archeologický nález však doložil, že se nacházela východněji. Historické prameny dokládaly, že byla rotunda stržena v roce 1683, ve skutečnosti se však z části ocitla v základech profesního domu, který tehdy budovali jezuité.
Nález dochovaného fragmentu románské keramické dlažby vyšehradského typu v původním uložení dělá z rotundy celosvětově unikátní nález. Dlaždice jsou trojího typu. Menší mají trojúhelníkový tvar s hnědofialovou až černou glazurou. Čtvercové tvoří borduru podél rovného kamenného stupně do apsidy. Nejpočetnější jsou šestihranné dlaždice, bez glazury, zdobené motivy lva a gryfa (bájného tvora s orlí hlavou, křídly a lvím trupem).
Šestihranné dlaždice se staly symbolem internetové dárcovské aplikace (její webové stránky naleznete ZDE), jejímž prostřednictvím MFF UK shromažďuje část prostředků na rekonstrukci. Kromě darů veřejnosti je projekt financován z větší části grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Práce na záchranu rotundy sv. Václava lze rozdělit na stavební a restaurátorské. Probíhající práce jsou dozorovány v úzké součinnosti s Národním památkovým ústavem, archeology, architektem a dalšími specialisty.
Stavební část zahrnuje demontáž provizorních konstrukcí v prostoru rotundy, osazení schodů do vstupu z chodby MFF, výroba a osazení expoziční lávky, zděné konstrukce, osazení replik románské dlažby, realizace rozvodů, instalace klimatizace, osvětlení a audiovizuálních technologií.
Práce restaurátorské budou zahrnovat restaurování románského zdiva, adjustáž ostatních zdí, restaurování románských dlaždic, konzervaci archeologických situací, výrobu a osazení replik historické dlažby, osazení exponátů, prosvětlené grafiky a foto-profilu archeologické situace, výmalby a barevných retuší, a zpracování restaurátorské dokumentace.
Realizace projektu měla rovněž edukativní cíle. V souladu se zadávacími podmínkami byli do odborných prací zapojení studenti VŠ oboru restaurování, formou odborné školní praxe při restaurování rotundy, pro studenty a odbornou veřejnost byly organizovány exkurse, a v neposlední době se studenti v soutěži podíleli svými návrhy na skladbu repliky historické dlažby.

Aktuality z probíhajících prací ZDE.
Zpráva z kolaudace ZDE.

Film Zmizelá rotunda sv. Václava:

 

Film Svatováclavská rotunda na Malé Straně - 3D animace:


Ohlasy v médiích:

Rekonstrukce svatováclavské rotundy, Události ČT, 15. 2. 2016

obr: Zapomenutá pražská rotunda se dočká opravy, ČT24, 15. 2. 2015

ČTK: Rotunda sv. Václava byla ztracena několik staletí. Teď ji chtějí zpřístupnit veřejnosti. Novinky, 19. 1. 2015

ČTK: Chtějí lidem představit objevenou rotundu sv. Václava. 300 let byla považována za ztracenou, Idnes, 22. 12. 2014

Čiháková, Jarmila - Muller, Martin: Rotunda sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, Odbor archeologie NPÚ Praha, 22.5. 2007

Drvota, Jiří: Svatováclavská rotunda. Příběh dvou až tří zázraků. Lidovky.cz, únor 2015