ND – Rekonstrukce a zateplení střešního pláště historické budovy Stavovského divadla – Rekonstrukce balkónů, Praha

 0 Stavovsk divadlo

Adresa:
Železná 11, Praha 1
Typ prací:
Odborné restaurátorské a stavební práce
Investor:
Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30, Praha 1
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 12/2015 - 11/2016

 

FOTOGALERIE: 
Původní Nosticovo divadlo Venkovní balkony - JV strana Venkovní balkony SZ strana Balustráda před restaurováním Sonda do konstrukce balkonu Pohled z Železné ulice - SV strana
Dnes užívanému názvu Stavovské divadlo, předcházelo několik pojmenování. Původně byl užíván název Hraběcí Nosticovo divadlo, nebo pouze Nosticovo divadlo, podle svého zakladatele, poté v letech socialismu, byl používán název Tylovo divadlo.

Historická budova Stavovského divadla je jednou z prvních klasicistních pražských staveb. Divadlo nechal v letech 1781 – 1783 pro veřejnost zbudovat vlastenec František Antonín hrabě Nostic Rieneck. Projekt a stavbu realizoval podle idejí hraběte Kašpara Heřmana Künigela dvorní stavitel Antonín Haffenecker. Stavba byla realizována v duchu osvíceneckého hnutí konce 18. století, kdy došlo k zakládání a rozvoji národních divadel na evropských dvorech, v sídelních městech a kulturních centrech. Výstavba divadla pro veřejnost byla vnímána jako symbol kulturní úrovně národa. Divadlo hrálo nejprve v němčině, ale první představení v českém jazyce byla uvedena již v roce 1785. Nejprve sporadicky, a od roku 1812 již pravidelně o nedělích a svátcích odpoledne. 20. ledna 1787 v divadle osobně dirigoval svoji Figarovu svatbu Wolfgang Amadeus Mozart. Díky úspěchu, který zde opera měla, složil Mozart pro Prahu operu Don Giovanni.
GEMA ART GROUP zpravuje restaurátorský záměr, provede evidenci a zaměření všech historických segmentů. Předmětem prací je restaurování architektonických prvků. Zejména obnova balustrád ochozů, trnoží sloupků a madel v restaurátorském režimu. Práce zahrnují dále rekonstrukci venkovních balkonů, říms, atik, zábradlí a klempířských konstrukcí. Původní prvky budou postupně demontovány, a pro doplnění poškozených a degradovaných architektonických prvků budou vyrobeny otisky a formy.

Rytina: Celkový pohled. Vyobrazení Vinc. Morstadt kol. r. 1830. in: J. Hilmera - Česká divadelní architektura. Praha 1999, s. 188. (http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=43)