Rabínský dům a synagoga, Polná na Jihlavsku

 polna tab

Adresa:
Regionální židovské muzeum - synagoga, Karlovo náměstí 540, 588 13 Polná  
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a. s.
Realizace: 2012-2014

 

Židovská obec v Polné na Jihlavsku patřila k nejvýznamnějším lokalitám židovské komunity na našem území. Místní židovské ghetto patří k nejlépe dochovaným v kraji Vysočina. Vznikalo postupně již od 16. století. Součástí ghetta byla synagoga s nedalekým rabínským domem, obě stavby byly zahrnuty do projektu Revitalizace židovských památek. Stavební i restaurátorské práce na profesionální úrovni zajišťovala i společnost GEMA ART GROUP a.s.

Synagoga byla postavena v roce 1683, v průběhu 19. století se provedly další stavební úpravy. K bohoslužbám místní židovské komunity synagoga sloužila až do roku 1941, tehdy byla obsazena nacisty. Němci synagogu využívali jako sklad zabaveného židovského majetku, v budoucnu zde dokonce plánovali vybudovat tzv. Muzeum vyhynulé rasy. Po druhé světové válce prostor sloužil jako skladiště barev a umělých hnojiv. Na konci šedesátých let 20. století se propadla střecha, objekt dále chátral. Místo sloužilo dokonce jako městská skládka, proto se uvažovalo o demolici. Po listopadovém převratu 1989 se od plánů ustoupilo a synagogu získala zpět židovská obec. V letech 1996 až 2000 zde probíhaly rozsáhlé rekonstrukce, které vrátily památku do původního stavu. V září 2000 zde bylo otevřeno Regionální židovské muzeum s expozicí vztahující se k místním dějinám a kultuře židů. Stavba byla nadále narušována vlhkostí, hlavním úkolem posledních odborných zásahů v ámci projktu Deset hvězd je odvlhčení synagogy. V interiéru a částečně na exteriéru bylo nutné provést úpravy umělecko–řemeslných kamenných prvků(parapety a portály). Kompletně nového vyhotovení se dočkal aron-ha-kodeš (svatostánek na Tóru) a kamenné Desatero. Před rekonstrukcí v rámci projektu Revitalizace židovských památek se v synagoze nacházelo Desatero a áron-ha-kodeš, který byl před lety přenesen ze sousední Zimní modlitebny v rabínském domě. Nepůvodní mobiliář byl přesunut zpět, aby se do prostor synagogy instalovala nově zhotovená replika. Nový svatostánek a Desatero bylo zhotoveno z lipového dřeva, a to na základě studia dochovaných historických fotografií z 19. století. Vzorem pro kopii byl dále áron-ha-kodeš ze synagogy v Golčově Jeníkově, pocházející z téhož období.
Rozsáhlými opravami prošel rabínský dům. Hlavním cílem rekonstrukce byla zejména eliminace nevhodných stavebních úprav z minulých let a navrácení původního vzhledu domu, část prostorů je dále využívána k výstavním účelům. Před započetím prací na fasádě domu bylo nutné provést restaurátorský průzkum omítek, současně byly provedeny laboratorní rozbory přítomnosti solí ve zdech a omítce. Dle výsledků byla zvolena nejvhodnější technika rekonstrukce. Další zásahy zahrnovaly zejména truhlářské, klempířské a kovářské práce. Původního vzhledu se dočkaly i židovské rituální lázně mikve, které se nachází ve sklepě rabínského domu. Severní trakt domu byl stavebně upraven tak, aby byl využíván jako ukázka původní rabínské kanceláře. V jižním traktu domu mohou nyní návštěvníci navštívit expozici věnovanou Hilsnerově aféře. Před Velikonocemi roku 1899 bylo nedaleko Polné nalezeno tělo zavražděné dívky Anežky Hrůzové, bez dostačujících důkazů byl z vraždy obžalován místní židovský mladík Leopold Hilsner. Antisemitsky laděná společnost a tehdejší úřady Hilsnera obvinily z rituální židovské vraždy. Proti rozsudku bez zjevných důkazů se ohradil i tehdejší univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Expozice podrobně rekapituluje celý případ a dokresluje tehdejší vzestup českého antisemitismu. 

FOTOGALERIE:
Celkový pohled na židovskou památku - před restaurováním Obloučkový vlys - stav před restaurováním Malovaný strop v interiéru židovské památky Detail vitráží synagogy Detail vitráží synagogy Historický lustr v interiéru synagogy - stav před restaurováním

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ RABÍNSKÉHO DOMU - 25.6. 2014:

Expozice Hilsneriáda a antisemitismus v nově zrekonstruovaném rabínském domě Slavnostní otevření rabínského domu Autor expozic Hilsneriáda a antisemitismus - Arno Pařík v rozhovoru s velvyslancem státu Izrael J.E. Garym Korenem Nová expozice v rabínském domě Expozice Hilsneriáda a antisemitismus v prostorách rabínského domu Rabínský dům - detail historických svítidel Expozice Hilsneriáda a antisemitismus v rabínském domě Chodba - 1. patro rabínského domu Historická kamna v prostorách rabínského domu Historická kamna Černá kuchyně Černá kuchyně Rabínský dům Prevét Lustr v Zimní modlitebně rabínského domu Historický lustr v rabínském domě Expozice v rabínském domě Zimní modlitebna Zimní modlitebna Prostor rituálních lázní mikve Mikve Mikve Věčné světlo v synagoze Synagoga- vitrážová okna Ženská galerie v synagoze Lavice v synagoze Původní lavice v synagoze - nápisy Interiér synagogy Přivítání starostou Polné Jindřichem Skočdopole Slavnostní otevření židovské památky v Polně 25.6. 2014 Jindřich Skočdopole, starosta Polné Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí Projev izraelského velvyslance J.E. Garyho Korena Izraelský velvyslanec Senátor Miloš Vystrčil Projev Marie Kružíkové, zástupkyně pro kulturní záležitosti hejtmana kraje Vysočina Hlavní manžer projektu Deset hvězd - Jan Kindermann Projev Martina Podzimka, z firmy Podzimek a synové Projev autora expozice Arna Paříka Slavnostní přestřižení pásky Slavnostní přestřižení pásky Slavnostní otevření rabínského domu Prezident Miloš Zeman Prezident Miloš Zeman Prezident Miloš Zeman Prezident Miloš Zeman Prezident Miloš Zeman

ČLÁNKY:

DUDÁŠOVÁ, Zuzana: Rabínský dům se stane dalším lákadlem na turisty v Polné. iDnes, 19.8. 2012

MUSILOVÁ, Zuzana+ČTK: Polná bude mít novou atrakci. Rabínský dům s lázní mikve. Jihlavský deník.cz, 11.3. 2014

red: Zeman na Vysočině dostane zvon. První dáma potká spolužačku. iDnes, 25.6. 2014

ZEMAN, Pavel: Slavnostní otevření synagogy a rabínského domu v Polné. Pol Net, 29.6. 2014


O revitalizaci památky blíže informuje Věstník židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku ROŠ CHODEŠ:

 ros-chodes-2013-cerven