Rabínský dům a synagoga, Úštěk na Litoměřicku

 ustek tabulka

Adresa:
Synagoga, 1. máje 95, 411 45 Úštěk 
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Realizace: 2012-2014

 

Úštěcko se pyšní bohatou historií židovského osídlení sahající až k roku 1327. Židovská komunita je v Úštěku doložena v 16. století. V malé židovské enklávě se původně nacházela dřevěná synagoga. Město však v průběhu 18. století zasáhl požár, který zcela poničil také židovský svatostánek. V roce 1794 bylo vydáno povolení k výstavbě nové kamenné synagogy. Objekt byl postaven na skalnatém ostrohu, čímž se věžovitá architektura synagogy ještě více zdůraznila.

K rozsáhlé přestavbě došlo v polovině 19. století dle plánů architekta Wenzela Jahna s prvky neorenesančního stylu. V 19. století byl v bezprostřední blízkosti synagogy vystavěn i rabínský dům lichoběžníkového půdorysu, jehož původní stavební základy sahají až do období středověku. Po druhé světové válce se objekt nevyužíval a postupně chátral. V devadesátých letech 20. století získává objekty Federace židovských obcí v Praze. V letech 2001 až 2003 proběhly první rozsáhlé restaurátorské a stavební práce v interiéru i na exteriéru synagogy.
Vzhledem ke svému významu a problémům se stávající vlhkostí památky byla synagoga společně s chátrajícím rabínským domem zařazena do projektu Revitalizace židovských památek. Prestižní zakázku financovanou zejména z fondů Evropské unie získala v roce 2011 GEMA ART GROUP a.s.
Prostory rabínského domu prošly kompletní rekonstrukcí s výjimkou střechy, která byla opravena v průběhu roku 2006. Rabínský dům je nyní částečně využíván pro muzejní expozici, jako ubytování pro lektory a průvodce, v přízemí se dále vybudovalo nové sociální zařízení pro návštěvníky. Stavební a restaurátorské zásahy zahrnovaly zejména práce truhlářské, kamenické, zámečnické, klempířské, výkopové. Bourací práce byly prováděny co nejšetrněji, s ohledem na historické konstrukce a jejich povrchy. Restaurátorské práce se týkaly zejména obnovy původní barevnosti pokojů, která byla stanovena na základě restaurátorského průzkumu, během něhož byly položeny stratigrafické a hloubkové sondy. Dalším důležitým úkolem bylo zajistit odvlhčení stavby, neboť vzlínající voda s obsahem soli představovala vážný problém, kterým se narušovala konstrukce domu.
V případě nedávno opravené židovské synagogy provedli odborníci z GEMA ART GROUP a.s. celkovou revizi památky a zejména některé venkovní úpravy, které nebyly do předchozích oprav zahrnuty. Důležitým úkolem v rámci rekonstrukce bylo provedení hydroizolace zdiva a sejmutí omítek degradovaných vlhkostí, nahradily se novými vápennými sanačními omítkami.
Po ukončení oprav byla do prostor rabínského domu instalována výstava "Židovské školství v českých zemích", která mapuje dějiny židovského vzdělávání od středověku, přes období druhé světové války, po současnost. Doplňuje tak ukázku venkovské židovské školy, která je instalována v suterénu synagogy.  Rabínský dům a synagoga jsou nyní využívány k přednáškám, koncertům a k dalším místním kulturním akcím.

FOTOGALERIE - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY - 23. 6. 2014:

Celkový pohled na synagogu Synagoga po rekonstrukci Synagoga, v pozadí rabínský dům Rabínský dům a synagoga v Úštěku Synagoga v Úštěku Židovská synagoga v Úštěku Rabínská škola Rabínský dům a synagoga v Úštěku Rabínský dům v Úštěku Slavnostní otevření 23.6. 2014 Slavnostní otevření 23.6. 2014 Slavnostní otevření židovské školy v Úštěku Interiér synagogy Aron ha kodeš Synagoga v Úštěku Interiér synagogy Interiér synagogy - historická svítidla Nástěnné malby Vitrážové okno v synagoze Vitrážové okno v synagoze Expozice k židovskému školství v interiéru synagogy Židovská školní třída přímo v synagoze Pokoj kantora přímo v synagoze Židovská jednotřídka přímo v synagoze Expozice Židovský hřbitov v interiéru synagogy Židovská hudba v podání Jiřího Hoška Židovská huda: Jiří Hošek a Pavla Jahodová Vondráčková Harfistka Pavla Jahodová Vondráčková Harfistka Pavla Jahodová Vondráčková Židovská huda: Jiří Hošek a Pavla Jahodová Vondráčková Moderátor slavnostního zahájení - Tomáš Kraus Slavnostní otevření rabínského domu - 23. června 2014 Uvítání místopředsedou Federace židovských obcí - Jiřím Daníčkem Uvítání místopředsedou Federace židovských obcí - Jiřím Daníčkem Projev starosty města Úštěk - Pavla Kudráta Představení projektu Revitalizace židovských památek - Jan Kindermann (hlavní manažer) Projev zástupkyně hlavních projektantů z Ateliéru Soukup Projev zástupce společnosti Metrostav Arno Pařík, autor historické expozice Slavnostní otevření rabínského domu 23.6. 2014 Slavnostní otevření rabínského domu - 23.6. 2014 Interiér rabínského domu Interiér rabínského domu Expozice Židovské školství v českých zemích je umístěna v rabínském domě i synagoze Expozice Židovské školství v českých zemích je umístěna v rabínském domě i synagoze Expozice Židovské školství v českých zemích je umístěna v rabínském domě i synagoze Expozice Židovské školství v českých zemích je umístěna v rabínském domě i synagoze Expozice Židovské školství v českých zemích je umístěna v rabínském domě i synagoze

ČLÁNKY:

Admin: Úštěk: Synagoga a rabínský dům opět otevřeny. Vaše Litoměřicko24.cz, 27.6. 2014

ČTK: V Úštěku otevřeli opravenou synagogu a rabínský dům. Litoměřický deník.cz, 23.6. 2014

ŠUSTOVÁ, Jana: Díky projektu 10 hvězd byl otevřen rabínský dům a suterén synagogy v Úštěku. Český rozhlas, 14.7. 2014

 O revitalizaci památek blíže informuje Věstník židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku - Roš Chodeš:

ro chode hlavn strana