Židovská synagoga, Mikulov na Břeclavsku

 mikulov synagoga po

Adresa:
Židovská synagoga, Husova ulice 1523/13, 692 01 Mikulov 
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 

 Město Mikulov patřilo v průběhu 16. až 19. století k nejvýznamnějším centrům židovské komunity na Moravě. O této skutečnosti svědčí řada dochovaných domů v bývalé židovské čtvrti. Na úpatí Zámeckého vrchu byla roku 1550 v renesančním stylu vystavěna tzv. Horní synagoga.

Památka byla v průběhu let několikrát přestavována. K nejrozsáhlejším úpravám došlo po požáru v letech 1688 až 1689, kdy byla synagoga rozšířena o zimní modlitebnu. K dalším opravám dochází v roce 1723, tehdy byly přistavěny čtyři kopule, dle vzoru synagogy v polském Lvově. Na počátku 19. století získala synagoga empírovou úpravu. Synagoga sloužila svému účelu až do roku 1938, kdy byla obsazena německou armádou, která zcela zdevastovala původní podobu interiéru, aby zde zřídila skladiště. Památka chátrala až do sedmdesátých let 20. století. Tehdy bylo rozhodnuto o její rekonstrukci, která probíhala v letech 1978 až 1989. Od roku 1995 zde fungovala stálá muzejní expozice o historii místního židovského obyvatelstva. Horní synagoga v Mikulově je jednou z vůbec nejcennějších židovských památek na našem území. Stavba má unikátní architektonickou podobu, jedná se o jedinou dochovanou synagogu tzv. polského (východního) typu v České republice.
Rekonstrukce Horní synagogy probíhala v rámci projektu Revitalizace židovských památek. GEMA ART GROUP a.s. figurovala jako generální dodavatel stavebních a restaurátorských prací. V rámci rekonstrukce probíhaly sanační i bourací práce, které měly za úkol odstranit nešetrné přestavby provedené v minulosti. Dílčí úpravy a zpevnění byly provedeny v případě barokního krovu, kompletní výměna se týkala zejména nepůvodní střešní krytiny. Restaurátorské práce zahrnovaly rekonstrukci původní malířské výzdoby, konzervaci kamenného sloupu toskánského typu i restaurování a sejmutí druhotných úprav bimy (vyvýšené místo v synagoze). Židovský aron-ha-kodeš (schrána na Tóru) byl v průběhu osmdesátých let odstraněn, proto se přistoupilo ke zhotovení repliky původního.
Prostory Horní synagogy jsou po rekonstrukci nadále užívány ke kulturním akcím, koncertům a přednáškám. Návštěvníci mohou navštívit novou expozici s názvem „Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě."

 FOTOGALERIE:
Celkový pohled na synagogu - stav před rekonstrukcí Celkový pohled na synagogu - stav před rekonstrukcí Termální okna synagogy Boční ulice do synagogy Detail termálního okna, které má na starosti proudění vzduchu v synagoze Detail okna synagogy Detail střešní krytiny Detail sloupku exteriéru synagogy Bima - vyvýšené místo v synagoze, z níž se čtou modlitby Interiér synagogy Štuková výzdoba v interiéru synagogy Detail štukové výzdoby v interiéru

 

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY - 27.6. 20114:
Celkový pohled na nově zrekonstruovanou Horní synagogu v Mikulově Exteriér nově zrekonstruované synagogy Detail hebrejského nápisu na exteriéru synagogy Hlavní vchod do synagogy Informativní tabule o rekonstrukci synagogy Kamenné rituální umyvadlo kijor Okenní vitráže Strop síně pro krátkodobé výstavy Bima a aron ha kodeš v nově zrestaurovaném prostoru Mramorová bima - stav po restaurování Barokní aron ha kodeš Interiér synagogy - sál krátkodobých výstav: raut u příležitosti slavnostního otevření 27.6. 2014 Interiér synagogy - sál krátkodobých výstav: raut u příležitosti slavnostního otevření 27.6. 2014 Nová expozice Rabi Lӧw a židovská vzdělanost na Moravě Nová expozice Rabi Lӧw a židovská vzdělanost na Moravě v prostorách ženské galerie Nová expozice Rabi Lӧw a židovská vzdělanost na Moravě je umístě na ženské galerii Slavnostní otevření moderovala historička z Regionálního muzea v Mikulově Dana Massowová Hudební vystoupení Lenky Lichtenberg Hudební vystoupení Linky Lichtenberg Hudební vystoupení Lenky Lichtenberg Hudební vystoupení Lenky Lichtenberg Projev předsedy Federace židovských obcí v ČR - Petra Papouška Slovo ředitele Regionálního muzea v Mikulově - Petra Kubína Projev Marie Leskovjanové, radní za kulturu města Mikulov Představení projektu hlavním manažerem Janem Kindermannem Představení projektu hlavním manažerem Janem Kindermannem Jan Soukup, jednatel společnosti Ateliér Soukup s.r.o. Jan Soukup, jednatel společnosti Ateliér Soukup s.r.o. Projev Jana Všetečky, jednatele společnosti Archatt s.r.o. Projev vedoucí týmu restaurátorů Jany Waisserové Projev restaurátorů Proslov kurátora expozice Rabi Lӧw a židovská vzdělanost na Moravě - Jaroslava Klenovského Nástěnná malba byla vyhotovena na základě restaurátorských průzkumů původního zdobení Střechy po rekonstrukci

ČLÁNKY:

HUNKAŘOVÁ, Tereza: Opravená synagoga v Mikulově se představí v barokní kráse. Deník.cz, 25.6. 2014

POLÁK, Karel: V Mikulově již brzy otevřou po rekonstrukci synagogu, kde působil rabi Lӧw. Cestování Tiscali, 6.10. 2013

redakce: Obnovené židovské památky v Boskovicích a Mikulově se otevírají veřejnosti. Centrum news: Zpravodajství Brno-venkov, 18.6. 2014

luk: Znovuotevření mikulovské synagogy. Místní kultura, 26.6. 2012

ČTK: V Mikulově byla otevřená synagoga, o prohlídky byl zájem. Magazín České noviny, 6.10. 2013

SCHALLENBERGEROVÁ, Veronika: Obnovená synagoga zavede návštěvníky do časů Golema. Břeclavský deník, 27.3. 2013

SMRČKOVÁ, Dana: Synagoga v Mikulově získá původní tvář. Novinky.cz, 7.3. 2012

Čt Brno: Mikulovská synagoga získá svojí původní podobu. Česká televize, 21. 2. 2014

VACULOVÁ, Helena: Na opravu synagog v Mikulově a v Boskovicích dostali miliony korun. IDNES, 17.4. 2010