Židovská synagoga, Březnice na Příbramsku

 DSC06778

Adresa:
Židovská synagoga, č.p. 664, 262 72 Březnice u Příbrami 
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 

Jedním z objektů začleněných do projektu Revitalizace židovských památek, který proběhl v deseti lokalitách po celé České republice, je též synagoga v Březnici na Příbramsku.
Kulturní památka se nachází na náměstí bývalého židovského ghetta Lokšany. Podle některých historiků byla místní židovská čtvrť založena snad již v 16. století. Synagoga byla vystavěna v roce 1725, v roce 1821 došlo k výrazné přestavbě v klasicistním stylu.

Po druhé světové válce synagogu využívali jako sklad místního stavebního podniku. Objekt patří k nejvýznamnějším památkám městečka Březnice, rozsáhlejší obnovy zde proběhly již v roce 1997. Vzhledem ke špatné izolaci základového zdiva však nadále docházelo ke vzlínání vody, stavba byla vlivem vlhkosti napadena plísní. Dále byla zjištěna narušená statika domu. Synagoga se stala veřejnosti nepřístupná.
Potřebné práce, které uvedly památku zpět do původního stavu, probíhaly pod vedením GEMA ART GROUP a. s. a METROSTAV.  Vedle nezbytných stavebních úprav pro zajištění budovy, společnost provedla veškeré restaurátorské a umělecko-řemeslnické práce. Důraz se kladl zejména na opatření ke snížení vlhkosti budovy dvoustupňovou drenáží. Obnova původního krovu a střechy probíhala pod dozorem památkářů a pracovníků Židovského muzea v Praze. Na chodbě bylo nově zbudováno sociální zařízení pro návštěvníky, v celé památce byla protažena nová elektroinstalace.
Restaurátorské práce se týkaly především malířské výzdoby a mobiliáře. Úpravy malířské výzdoby zahrnovaly stěny i strop sálu a ženské galerie jako jsou původní rozety, nástropní zrcadlo, lunetové výseče klenby. Práce se obsahovaly obnovu hebrejského nápisu nad dveřním portálem, rekonstrukci bimy (vyvýšené místo v synagoze, odkud je čtena Tóra), lavic a kijoru (rituální židovské umyvadlo). Původní aron-ha-kodeš (místo k ukládání Tóry) se nedochoval, proto byla vytvořena replika na základě dochovaných dobových fotografií.
V objektu se nyní nachází expozice Židovská vzdělanost v českých zemích, dále  místo využívá ke koncertům a tématickým výstavám.


FOTOGALERIE:

Synagoga v Březnici - celkový pohled na exteriér Synagoga v Březnici - celkový pohled na exteriér Průběh prací v interiéru synagogy Průběh prací v interiéru synagogy Restaurování stropní malby Restourování nástropní malby

SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY  - 12.6. 2014:
Celkový pohled na synagogu - stav po rekonstrukci Synagoga v Březnici Synagoga v Březnici - exteriér Exteriér nově zrekonstruované synagogy Exteriér nově zrekonstruované synagogy Vchod do synagogy Vitrážové okno - pohled z exteriéru Projekt Deset hvězd - informační tabule Informační tabule k projektu Ženská galerie Bima Aron ha kodeš Aron ha kodeš Hlavní svícen Lustr Nástěnná malba na stropě Nástěnná malba na stropě Nástěnná malba Zlacení plátkovým zlatem Detail vitráže Kijor po restaurování Informační tabule o rekonstrukci synagogy Expozice Židovská vzdělanost v českých zemích Expozice Židovská vzdělanost v českých zemích Expozice Židovská vzdělanost v českých zemích Židovská vzdělanost v českých zemích Interiér po rekonstrukci Ženská galerie Hudební skladba v podání Five O´clock coffee - kvintet učitelů ZUŠ Březnice Bima Hudební skladba v podání Five O ´Clock coffee - kvintet učitelů ZUŠ Březnice Moderátor Robert Barták, kastelán zámku Březnice Místopředseda Federae židovských obcí - Jiří Daníček Místopředseda Federace židovských obcí Jiří Daníček Dušan Michelfeit, ředitel územní památkové správy NPÚ  v Praze Projev starosty Jiřího Štěrby (vpravo) a místostarosty  města Březnice Petra Procházky (vpravo) Místostarosta Petr Procházka a starosta Březnice Jiří Štěrba Projev zástupce společnosti Metrostav - Ondřeje Kybasty Projev Jany Waisserové, restaurátorky Projev archeologa Zdeňka Dragouna, březnického rodáka Projev hlavního manažera Deseti hvězd - Jana Kindermanna Slavnostní otevření synagogy v Březnici - 12. června 2014


O revitalizaci památky blíže informuje květnové číslo Věstníku židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku ROŠ CHODEŠ:

ros chodes kveten obr

 ČLÁNKY:

Chourová, Kateřina: Oprava březnické synagogy se blíží po letech ke konci. Příbramský deník, 22.7. 2013
Chourová, Kateřina: Jan Kindermann: V synagoze bude expozice k historii místní židovské komunity. Příbramský deník, 11.3. 2013