Židovská synagoga a rabínský dům, Brandýs nad Labem

 tabulka brandys

Adresa:
Židovská synagoga a rabínský dům, Na Potoce 140, 250 01 Brandýs nad Labem  
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 

Synagoga propojená s rabínským domem se nachází v ulici Na Potoce nedaleko centra města. Jedná se o budovu vystavěnou v letech 1828 až 1829. Židovská náboženská obec byla v Brandýse založena již v 16. století. Právě z poloviny 16. století pochází původní synagoga, která byla vlivem rozsáhlého požáru roku 1622 zcela zničena. Také nově vystavěnou synagogu z roku 1657 postihnul stejný osud a po 130 letech své existence lehla popelem. Na místě budovy ze 17. století byl vystavěn současný klasicistní komplex synagogy a rabínského domu.

Stavba sloužila svému účelu až do vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Po druhé světové válce se prostorů využívalo jako skladu léčiv. V roce 1995 budovu získala židovská obec, která ji využívala jako depozitář Židovského muzea v Praze.
Objekt je tvořený dvěmi trakty: rabínským bytem a synagogou. Původní členění domu je až na výjimky zachováno, z tohoto důvodu byly bourací práce omezeny na nezbytně nutné minimum. V prostorách byla provedena demontáž elektrorozvodů, nepůvodních podlah i novodobých oken a dveří, ty byly nahrazeny historickými replikami. Součástí prací, prováděných společností GEMA ART GROUP a.s., byla mimo jiné oprava střechy i demolice novodobého přístavku u východní části domu. Kompletní rekonstrukce byla provedena na fasádě. Omítky byly nejprve podrobeny restaurátorskému průzkumu, poté se přistoupilo k odstranění nepůvodních nátěrů, které nerespektovaly architektonické členění památky. Restaurátorské práce se dále týkaly tympanonu nad kamenným portálem, který je opatřen mramorovou deskou s citátem z knihy žalmů. V interiéru se nezachovalo žádné původní vybavení, pouze nástěnné malby, které byly předmětem restaurátorských prací.
Účelem těchto stavebních a restaurátorských prací probíhajících v rámci projektu Revitalizace židovských památek ČR bylo zřízení stálé expozice „Prameny judaismu". Výstava má za úkol seznámit návštěvníky s literárními prameny rabínského judaismu ve středověku a raném novověku, dále s dějinami místní židovské obce.

 
FOTOGALERIE:
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 4444 5555

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY - 10. 6. 2014:

Celkový pohled na nově zrekonstruovanou synagogu z ulice Na Potoce Exteriér synagogy - den slavnostního otevření 10. 6. 2014 Hlavní vstup do synagogy - v tympanonu citáty z knihy žalmů Tympanon s kamennou deskou a citáty z knihy žalmů Detail desky s citáty z knihy žalmů Informační tabule k projektu 10 hvězd Zadní trakt synagogy - zahrada Zadní trakt synagogy - zahrada Zadní trakt synagogy Pohled do zahrady a zadního traktu památky Zázemí pokladny a infocentra pro návštěvníky expozice Prameny judaismu: rabínské písemnictví a vzdělanost Stálá expozice Prameny judaismu: rabínské písemnictví a vzdělanost Původní rabínský dům - dnes sál krátkodobých výstav Interiér je otevřen návštěvníkům Ženská galerie - rekonstrukce dle dobové podoby Ženská galerie - po rekonstrukci dle původní podoby Nástěnné malby a mramorování - horní patro ženské galerie Horní patro ženské galerie Ženská galerie Detail nástěnné malby - mramorování Detail lustru Detail lustru Sloupy podpírající ženskou galerii - stav po restaurování Aron ha kodeš Bima a aron ha kodeš Příprava na koncert Skladba židovského autora pro dvě violoncella v podání Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové Uvítání moderátorem Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí v České republice Slovo předsedy Federace židovských obcí Petra Papouška Proslov vrchního zemského a pražského rabína - Karola Efraima Sidona Projev starosty města Brandýs nad Labem - Staré Boleslavi - Ondřeje Přenosila Starosta města Ondřej Přenosil Projev náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR - Daniela Brauna Projev náměstka ministra kultury ČR - Miroslava Rovenského Náměstek Ministerstva kultury ČR Miroslav Rovenský Proslov hlavního manažera projektu REvitelizace židovských památek - Jana Kindermanna Jan Kindermann, hlavní manažer projektu Revitalizace židovských památek Projev zástupce dodavatel stavebních prací - Jana Soukupa, Atelieur Soukup Závěrečné slovo malíře a restaurátora Tomáše Rafla Závěrečné slovo malíře a restaurátora Tomáše Rafla Slavnostní otevření synagogy 10. 6. 2014 Slavnostní otevření synagogy 10.6. 2014 Koncert - Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková

 O revitalizaci památek blíže informuje Věstník židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku Roš Chodeš:

ro chode hlavn strana

 

 ČLÁNKY:

Slavnostní otevření obnovené synagogy v Brandýse. Federace židovských obcí ČR, 11.6. 2014

ČTK: V Brandýse nad Labem byla dnes otevřena nově zrekonstruovaná synagoga. Blesk.cz, 10.6. 2014

Obnovené židovské památky se otevírají veřejnosti. Idnes.cz, 19.5. 2014