Židovská škola a velká synagoga, Boskovice na Blanensku

 Boskovice tbulka

Adresa:
Židovská synagoga, U Templu, 680 01 Boskovice 
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obnova bývalého obecního domu a školy v Bílkově ulici i rekonstrukce Velké synagogy v Traplově ulici byla realizována v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice probíhající v letech 2011 až 2018 v celkem deseti oblastech Čech, Moravy a Slezska. Restaurátorské a stavební práce byly provedeny na celkem 15 památkách. Cílem projektu bylo vytvořit kulturní a vzdělávací centra židovské kultury. GEMA ART GROUP a.s. zastávala místo generálního dodavatele stavebních a restaurátorských prací.

Boskovice patřily mezi nejvýznamnější centra židovského osídlení na střední Moravě, rozsáhlá zástavba bývalého židovského ghetta je tak ve městě do značné míry zachována. Bývalý židovský obecní dům a škola byly vystavěny v roce 1824, v letech 1849 až 1855 zde sídlilo okresní hejtmanství. Německá židovská škola existovala až do roku 1920. Objekt o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku se sedlovou střechou slouží po rekonstrukci jako expozice židovské kultury na téma "Židovské čtvrti v ČR" s přednáškovou místností, depozitářem, i jako ubytování pro návštěvníky. Cílem projektu bylo navrátit domu původní architektonické prvky, jako jsou pásové bosáže, stylizovaná slunce do oblouků nad okny, parapetové římsy. Součástí zásahu byly i bourací práce, které měly za úkol odstranit nevhodně vestavěné novější konstrukce, dále práce na krovu, střeše, sanace objektu od vlhkosti, práce truhlářské, zámečnické, kamenické apod. Restaurování zahrnovalo zejména odborný průzkum památky, rekonstrukci původní malířské výzdoby a výmalby.
Velká synagoga, v níž se nachází stálá expozice "Židovské město v Boskovicích", pochází z první poloviny 17. století. Nejstarší část, postavená v roce 1639 italským architektem Sylvestrem Fiotou, byla na konci 17. století ještě dále rozšiřována. Mezi nejcennější části památky patří nástěnná malba s hebrejskými nápisy ze 17. a 18. století a mobiliář synagogy. Projekt zahrnoval drobné úpravy v interiéru, sanaci zdiva, obnovu střešní krytiny, klempířské, truhlářské, kamenické práce. Restaurátorské práce se týkaly zvláště konzervace a rekonstrukce chybějící části nástěnné malby s hebrejskými nápisy a rostlinnými motivy. Z mobiliáře byl restaurován áron-ha-kodeš, tedy svatostánek na židovskou Tóru, bima (vyvýšené místo v synagoze) byla doplněna o čtecí pult pro Tóru. Cílem projektu bylo též navrácení skleněných vitráží do oken a konzervace desek Desatera se svatozáří.

 FOTOGALERIE:

Židovská synagoga Židovská synagoga v Boskovicích - vstup Detail okna židovské synagogy v Boskovicích Kamenný portál nad vstupem do židovské synagogy Kamenné prvky na židovské synagoze Interiér židovské synagogy Židovská synagoga - interiér Židovská synagoga - interiér Obecní dům a židovská škola - průběh prací Obecní dům a škola Obecní dům a škola Okno obecního domu a školy - stav před rekonstrukcí

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - 26.6. 2014:
Štít budovy synagogy Průčelí boskovické synagogy Exteriér synagogy Informační tabule k projektu 10 hvězd Synagoga v Boskovicích - stav po rekonstrukci Bima Detail lustrů Synagoga v Boskovicích - aron ha kodeš Expozice Židovské město v Boskovicích v nově zrekonstruované synagoze V interiéru nově zrekonstruované synagogy se nachází expozice Židovské město v Boskovicích Nově instalovaná expozice Židovské město v Boskovicích  v synagoze Židovská synagoga Ženské galerie v synagoze Synagoga a stálá expozice Židovské město v Boskovicích Židovská synagoga - expozice Židovské město v Boskovicích Nástěnné malby v synagoze Nástěnné malby v synagoze Nástěnné malby v synagoze Detail nástěnné malby v synagoze Rituální kamenné umyvadlo v synagoze, tzv. kijor Obecní dům a židovská škola - stav po rekonstrukci Obecní dům a židovská škola - stav po rekonstrukci Chodba obecního domu - stav po rekonstrukci Přednáškový sál v obecním domě Obecní dům - pec na macesy (křehký nekvašený židovský chléb, základní pokrm svátku Pesach) Byt rabína Byt rabína Interiér obecního domu - po rekonstrukci Obecní dům - stálá expozice Židovská ghetta v České republice Obecní dům - expozice Židovská ghetta v České republice Obecní dům - expozice Židovská ghetta v České republice Obecní dům - expozice Židovská ghetta v České republice Obecní dům - expozice Židovská ghetta v České republice Obecní dům - nově zrekonstruované schodiště Nástěnná malba v interiéru obecního domu Slavnostní otevření obecního domu a synagogy 26.6. 2014 Hudební vystoupení Lenky Lichtenberg Hudební vystoupení Lenky Lichtenberg Moderuje ředitelka Muzea Boskovicka - Dagmar Hamalová Projev předsedy Federace židovských obcí Petra Papouška Projev místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové Představení projektu Revitalizace židovských obcí v ČR manažerem projektu Janem Kindermannem Projev zástupce dodavatele stavebních prací z GEMA ART GROUP a.s. - Davida Zezuly Projev zástupce dodavatele stavebních prací, GEMA ART GROUP a.s. - Davida Zezuly Projev autora expozice Jaroslava Klenovského Slavnostní odhalení pamětní desky zemského rabína Abrahama Placzka za účasti jeho potomka a místostarostky J. Vítkové slavnostní odhalení pamětní desky zemského rabína Abrahama Placzka Detail pamětní desky rabína Abrahama Placzka

 ČLÁNKY:

Vaculová, Helena: Na opravu synagog v Mikulově a Boskovicích dostali miliony korun. iDnes, 17.4. 2010

-vp-: Obecní dům v židovské čtvrti bude slavnostně otevřen. Úspěch. Inzertní noviny pro Brno, blansko, Boskovice, 24.6. 2014

Redakce: Obecní dům v židovské čtvrti bude slavnostně otevřen. Úspěch: inzertní noviny pro Brno, Blansko, Boskovice, 24.6. 2014

Trumpeš, Tomáš: Židovský obecní dům na Bílkově ulici 7 se otvírá veřejnosti. Boskovicko. Regionální noviny, 26.6. 2014

Záboj, Michal: V domě židovské čtvrti v Boskovicích sídlí nová muzejní expozice. iZrcadlo Blanenska a Boskovicka, 27.6. 2014

Jahodová, Marie-Spoustová, Martina: Boskovičtí otevřeli opravený obecní dům a synagogu. Blanenský deník.cz, 27.6. 2014