Židovská synagoga, Nová Cerekev na Pelhřimovsku

 horni cerev tab

Adresa:
Židovská synagoga, 394 15 Nová Cerekev 
  
Typ prací:
Restaurátorské práce v interiéru
Stavební práce 
Investor:
Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek 
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011-2014

 
Významná památka městyse Nová Cerekev na Pelhřimovsku – židovská synagoga byla v roce 2010 zařazena do projektu Revitalizace židovských památek. Židovské osídlení místa sahá do první poloviny 16. století. Během let se komunita dále rozrůstala, v roce 1880 tvořili Židé 12% obyvatelstva Nové Cerekve. Již v roce 1855 zde byla postavena synagoga, a to v maurském a novorománském stylu. Jednalo se o jednu z nejstarších synagog v historizujícím slohu na našem území.

Starší nalezneme pouze v Bučovicích na Vyškovsku a v Brně. Vznikla na místě dřevěné modlitebny z roku 1693. Památka byla vystavěna dle projektu architekta Štěpána Walsera. Stavba byla v minulosti několikráte opravována, v letech 1905 a 1933-34. Po druhé světové válce objekt chátral, od šedesátých let 20. století zde fungoval sklad, který byl zrušen až v letech devadesátých. Od roku 1998 vlastní synagogu opět Židovská obec. Další opravy zchátralé památky byly provedeny v letech 2006 – 2009. Jednalo se zejména o statické zajištění, obnovu střechy, oken a restaurování dřevěné podlahy na ženských galeriích.
V srpnu 2011 byla společnost GEMA ART GROUP a.s. vybrána ve zmíněném projektu Revitalizace židovských památek jako hlavní dodavatel restaurátorských a stavebních prací, které probíhaly v deseti lokalitách České republiky. Odborné práce na synagoze v Nové Cerekvi byly rozdělené do pěti etap.
Cílem prací bylo zachování typického synagogálního řešení, včetně restaurování původní bimy (pódia), lavic a svatostánku na Tóru (aron-ha-kodeš). Rekonstrukcí pod dozorem restaurátorů prošly plastické architektonické články, polychromie, svítidla, ciferník hodin, kamenná a cihlová dlažba, prkenné podlahy i veškeré kamenné prvky jako portály, stupně i kijor (židovské umyvadlo ve vstupní předsíni). Restaurátorský průzkum a následné práce byly provedeny na omítkách a malbách (iluzivní bosáží). Součástí prací bylo též dořešení opatření ke snížení vlhkosti, zřízení sociálního zařízení pro návštěvníky a provozního vytápění. Po ukončení prací je synagoga využívána ke kulturním akcím jako jsou koncerty či přednášky, zároveň zde byla umístěna stálá expozice Architektura synagog.

FOTOGALERIE:

Celkový pohled na synagogu v Nové Cerekvi - stav před rekonstrukcí Synagoga v Nové Cerekvi - exteriér před rekonstrukcí Exteriér synagogy - stav před rekonstrukcí Celkový pohled na synagogu - stav před rekonstrukcí Vitrážová okna synagogy Okna - pohled z exteriéru Zdobný kamenný sloupek na exteriéru synagogy - před restaurováním Okno - pohled z interiéru Interiér synagogy Interiér synagogy - zdobné sloupy Detail trhliny na galerii Kamenné Desatero v interiéru synagogy

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SYNAGOGY - 11. 6. 2014:
Celkový pohled na nově zrekonstruovanou synagogu v Nové Cerekvi Průčelí synagogy - stav po rekonstrukci Průčelí synagogy po rekontrukci Detail průčelí s nově zrekonstruovaným ciferníkem Věž synagogy Okna - stav po rekonstrukci Okna - stav po rekonstrukci Výklenek ve zdi pro schránu na Tóru (aron ha kodeš) - pohled z exteriéru Detail sloupků Hlavní vstup do synagogy Detail kamenného portálu nad vchodem do synagogy Informační tabule k projektu Původní dveře - stav po restaurování Interiér po rekonstrukci Aron ha kodeš a bima Aron ha kodeš Detail lustru Detail lustru Kamenné Desatero Detail kamenného Desatera Lustry Vitráž po rekonstrukci Stav po rekonstrukci Ženská galerie Vitrážové okno - po rekonstrukci Vitrážové okno -  po rekonstrukci Detail lustru Stálá expozice Architektura synagog v českých zemích Stálá expozice Architektura synagog v českých zemích Stálá expozice Architektura synagog v českých zemích - interaktivní tabule Interiér synagogy Slavnostní zahájení  - starosta  městysu Nová Cerekev Zdeněk Rajdlík Starosta městyse Zdeněk Rajdlík Hudební skladba na úvod - Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková Projev Jiřího Daníčka, místopředsedy Federace židovských obcí v ČR Projev Jiřího Daníčka, místopředsedy Federace židovských obcí ČR Projev Milana Štěchy, předsedy Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda senátu Projev zástupce vlastníka synagogy - místopředsedy Židovské obce v Praze Františka Bányaie Projev zástupkyně hejtmana kraje Vysočiny Jan Kindermann, hlavní manažer projektu Revitalizace židovských památek Tomáš Franta, zástupce dodavatele stavebních a restaurátorských prací Historik Arno Pařík, kurátor expozic Historik Arno Pařík, kurátor expozic Slavnostní otevření synagogy - 11.6. 2014 Jiří Daníček, místopředseda Federace židovských obcí  v ČR v rozhovoru pro Českou televizi

 

ČLÁNKY:

jh: Oprava exotické synagogy v Nové Cerekvi je téměř hotova. ČT24, 24.7. 2013

Mazanec, Jan: Cerekvická synagoga se otvírá ve středu zvaným, v neděli všem. Pelhřimovský deník.cz, 10.6. 2014

ČTK: V Nové Cerekvi se veřejnosti otevřela opravená synagoga. České noviny.cz, 11.6. 2014

Bartošová, Simona: Po několika letech oprav otevřeli v Nové Cerekvi maurskou synagogu. Český rozhlas: Region Vysočina, 11.6. 2014

O revitalizaci památky blíže informuje květnové číslo Věstníku židovských a náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku ROŠ CHODEŠ:
ros-chodes-2013-cerven