Stavba protipovodňové ochrany - levobřežní ochranná zídka, Velké Meziříčí

 

Adresa:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 602 00
Typ prací:
Výstavba levobřežní ochranné zídky
Rekonstrukce jezu
Investor:
Povodí Moravy, s.p.
Objednatel:
Metrostav, a.s.
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 04/2013 - 02/2014

 
Vedle restaurování a konzervace památkově chráněných objektů, se společnost Gema Art Group stále výrazněji etabluje také v dalších oblastech stavitelství. Příkladem za všechny je zakázka týkající se provedení ochranné protipovodňové zídky ve Velkém Meziříčí.

Na rozsáhlém projektu, který zahrnuje například zvýšení kapacity koryt toků Balinky a Oslavy, vybudování nábřežních zdí, úpravy mostních objektů zemních hrází, se v roli subdodavatele podílí i Gema Art Group.
Řešení protipovodňové ochrany města bylo palčivým problémem již řadu let. Obyvatelé města Velké Meziříčí se s následky vysokých průtoků na řekách potýkali s železnou pravidelností. Po realizaci výstavby protipovodňových opatření bude město chráněno i proti stoleté vodě.
Společnost Gema Art Group zde prováděla výstavbu levobřežní ochranné zídky a rekonstrukci jezu. Práce spočívaly v zakládání maloprofilových jádrových vrtů a vrtů přenosnými kladivy, v zakládání hlavy mikropilotů namáhaných tlakem i tahem, dále v zalití kotev struskoportlandským cementem. Součástí zakázky byly též zemní práce jako je úprava ocelových štětovnic.
Práce vedené Gema Art Group, a.s. byly ukončeny k 28. únoru 2014. Celý projekt pod záštitou společnosti Metrostav bude hotov v závěru roku 2014.