IRÁK - Práce na projektu UNESCO - "Urgentní záchranné práce na 2 objektech na Citadele v Erbilu"

 

2 domy tabulkaa

GEMA ART GROUP a.s. zvítězila v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení UNESCO na realizaci projektu "Urgentní záchranné práce na 2 objektech na Citadele v Erbilu", v Iráku. Práce byly zahájeny 1. 6. 2013 a plánovaný termín dokončení byl 30.5. 2014.

Práce probíhaly na citadele v Erbilu, která byla pro svůj kulturní význam v lednu 2010 navržena na zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Opevněné středověké město se vypíná ve výšce 30 metrů nad centrem dnešního Erbilu. Umělé návrší s příkrými svahy bylo vytvořeno mnoha kulturními vrstvami, více než sedm tisíc let nepřetržitého osídlení. Historické opevněné město o rozloze 10 ha mělo okolo 500 domů, protkaných labyrintem úzkých uliček. V několika městských čtvrtích zde byly mešity, lázně, trhy a městské prostory. Realizovaný projekt společností GEMA ART GROUP a.s. byl součástí druhé etapy revitalizace historické citadely v Erbilu. Záměrem prací byla záchrana dvou historických domů číslo 6/12 a 7/1, dle projektu UNESCO.

FOTOGALERIE:

Ulice:
Ulice Ulice Ulice Ulice
Dům 6/12:
Hradební zeď - před Hradební zeď - po Dvůr - před Dvůr - po Dvůr - před Místnost - před Místnost - po Podloubí - před Podloubí - po Celkový pohled Celkový pohled Celkový pohled Střecha Střecha Střecha Dvůr Dvůr Dvůr Dvůr Dvůr Dvůr Místnost Místnost Místnost

Dům 7/1:
Hradební zeď - před Hradební zeď - po Dvůr - před Dvůr po Dvůr - před Dvůr - po Stav - před Stav - po Průběh prací Dům 7.12 Dům 7.12 Dvůr Dvůr Dvůr Dvůr Dvůr Místnost Místnost Místnost Místnost Místnost