Dubenec – centrum výzkumu a vývoje technologií pro životní prostředí

5-tabulka

Adresa:
Závod Dubenec, P. O. Box 65, Milín, 262 31
Typ prací:
Zajištění vytápění, rozvodu plynu, kanalizace, elektroinstalace
Kompletní technické, technologické a laboratorní vybavení střediska
Investor:
WASTECH a.s.
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 01/2013 - 04/2014

 
Fotogalerie:

Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP - průběh prací Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP - průběh prací Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP VVybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP Vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti ŽP
Gema Art Group a.s. se významně podílela na vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí se sídlem v Dubenci na Příbramsku.

Objednatelem byla společnost WASTECH a.s. zabývající se odstraňováním ekologických zátěží, revitalizací říčních toků či nakládáním s rizikovými odpady.
Předmětem prací byly rozličné stavební práce, elektroinstalace v objektu, rozvod plynu a kanalizace, zajištění vytápění i vzduchotechniky, dále technické, technologické a laboratorní vybavení středisek.
Práce započaté v lednu, byly řádně ukončeny k 30. dubnu 2014.