Schӧnbornský palác v Praze – restaurátorský průzkum stropů a stěn

 Schnbornsk palc v Praze 02

Adresa:
Schӧnbornský palác (dříve Colloredo) č. 365, Tržiště 15, Vlašská 1, Praha 1
Typ prací:
Restaurátorský průzkum stropů a stěn vybraných sálů
Investor:
Beyer, Pblinder, Belle, Architects and Planners LLP, Washington D.C., USA
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizae: 2014

 

Předběžný restaurátorský průzkum nástěnných maleb, barevných vrstev na omítkách, štukatérských a kamenných zdobných prvků ve vybraných sálech Schönbornského paláce.

Palácový komplex se skládá z hlavní budovy a čtyř kolmých křídel. Rozkládá se na ploše několika renesančních objektů, kterými byl tento prostor Malé Strany původně zastavěn. Roku 1643 získal obytné domy na budoucí parcele paláce Rudolf Colloredo –Wallsee (velkopřevor maltézských rytířů a vojenský velitel Prahy). Roku 1646 k nim přikoupil ještě nejvýchodněji situovanou sladovnu. Asi před polovinou 17. stol, nejpozději do roku 1656 došlo k přestavbě objektů na raně barokní výstavný palác. Současně byla vybudována vyhlášená zahrada. Po polovině 17. stol. vznikla dvorní křídla. Stavební zpráva z r. 1694 dokumentuje zdevastovaný stav objektů. K vrcholně barokní přestavbě došlo mezi léty 1715 -18 za Jeronýma hraběte Colloreda. Zasáhla i do podoby interiérů. Zachované účty za tehdejší práce mluví pouze o přítomnosti štukatérů. Není zmíněna žádná malířská činnost, nebo pořizování tapet. Poslední velká stavební aktivita proběhla v r. 1755 za Karla Bedřicha hraběte z Hatzfeldu. Dědictvím přešel v roce 1794 palác do vlastnictví Schőnbornů. Mladší stavební nebo dekorační úpravy paláce jsou zmiňovány především v souvislosti s hl. sálem – roku 1855 předělen příčkami pro obytné místnosti. Schönbornský paláce je sídlem velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.

 FOTOGALERIE:
Historická podoba paláce Hlavní průčelí paláce Detail erbu se lvem na exteriéru paláce