Stavební práce pro projekt "Otevřené Rudolfinum", Praha

 rud tab

Adresa:
Alšovo nábřeží 79/12, 110 00, Praha
Typ prací:
Stavební práce
Elektroinstalace
Instalace techniky
Investor:
Česká filharmonie
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 07 - 11/ 2014

 

Jedním z projektů druhé poloviny roku 2014 byla zakázka menšího rozsahu probíhající v interiéru pražského Rudolfina. Práce prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. byly součástí první etapy dvouletého projektu „Otevřené Rudolfinum" probíhající pod taktovkou České filharmonie.


Cílem je celková revitalizace vnitřní části historické budovy i zdokonalení jejího provozu, což v praxi znamená zejména úpravy Dvořákovy a Sukovy síně, Dvorany, Sloupového sálu, galerie i samotného zázemí hudebníků a ostatních zaměstnanců.
Stavební práce, jež zajišťuje GEMA ART GROUP a.s., zde probíhaly od konce července 2014. Činnost zahrnovala rekonstrukci a rozšíření sociálního zařízení žen v 1. patře objektu. Práce spočívaly v demontáži a zpětné montáži stávajících kamenných obkladů, dodávku nových kamenných obkladů a úpravy ocelové konstrukce, provedení nových rozvodů vzduchotechniky a instalaci zařizovacích předmětů, úpravy stávající elektroinstalace a vzduchotechniky. Další část prací probíhá v hráčských ladírnách. Zde se mění podlahové krytiny (marmoleum, koberce) i akustické obložení stěn, nově se tyto ladírny malují, provádí se nové rozvody elektroinstalace a vzduchotechniky včetně koncových prvků. Rekonstruují se také stávající sociální zázemí pro hudebníky i další zaměstnance České filharmonie. V prostorách Galerie Rudolfinum se rozšiřily stávající vzduchotechnické vyústky, které se opatřily novými mřížkami. Původní výška vyústků musela být snížena k podlaze, což zajistí vhodnější umístění obrazů a výtvarných děl, která se zde během výstav prezentují.
Práce vedené společností GEMA ART GROUP a.s. budou ukončeny na konci listopadu 2014. Společnost se podílela na zvelebení neorenesanční památky z konce 19. století již v letech 2007 – 2010, kdy zde probíhalo kompletní restaurování střešní balustrády. Více informací k této referenci naleznete ZDE.